Opatentowany system MEDITHERM®

System MEDITHERM® jest instalacją wodnego niskotemperaturowego ogrzewania płaszczyznowego. Jego zaletą są niskie koszty eksploatacji oraz instalacji.

Opis systemu MEDITHERM®

MEDITHERM® instalowany jest jako system ogrzewania ściennego, ale może być też układany w podłodze, na ukośnych połaciach dachowych lub na sufitach. Rurki grzewcze o średnicy 6 mm, wykonane z polietylenu, układa się w każdym rodzaju tynku o grubości od 10-15 mm lub bezpośrednio pod płytkami ceramicznymi. System jest niewidoczny, nie zabiera miejsca w pomieszczeniach, pozwala na eleganckie urządzanie wnętrz. System MEDITHERM® może być zasilany wodą ogrzewaną w dowolnych kotłach, kominków z płaszczem wodnym, wodą z elektrociepłowni, a szczególnie z ekologicznych źródeł energii np. pomp ciepła, baterii słonecznych.

Charakterystyka systemu MEDITHERM®

Przy ogrzewaniu MEDITHERM® temperatura zasilania instalacji wynosi od 30-55°C, odpowiednio temperatura powierzchni grzewczych 25-40°C. Przy ogrzewaniu ściennym osiąga się dużą wydajność cieplną do 240 W z 1 m2 powierzchni grzewczej. Ogrzewanie ścienne jest bardzo przyjazne dla człowieka. Ciepło przekazywane jest przez ściany na zasadzie promieniowania, tak jak w naturze grzeje słońce. Subiektywne odczucie temperatury jest do 3°C wyższe od rzeczywistej. Takie samo odczucie mamy wychodząc z cienia na słońce. Nie ma więc cyrkulacji powietrza i w ten sposób wyeliminowane jest unoszenie się kurzu, co ma miejsce przy ogrzewaniu kaloryferami oraz w systemach ogrzewania podłogowego.

Jest to bardzo ważne ze względów zdrowotnych, zwłaszcza dla alergików i astmatyków. Ułatwia też życie mieszkańcom, bo można rzadziej odkurzać. Może być wykorzystany do chłodzenia Ma wówczas te same walory jak przy ogrzewaniu - nie ma cyrkulacji powietrza, odczucie temperatury jest do 3°C niższe od rzeczywistej. Przy systemie MEDITHERM® to samo orurowanie zimą grzeje a latem chłodzi. Unika się podwójnego wydatku.

Koszty eksploatacyjne systemu MEDITHERM®

System ogrzewania MEDITHERM® pracuje na niskich parametrach zasilania. W instalacjach zrealizowanych, przy temperaturze zewnętrznej do -10°C, zasilanie instalacji nie przekraczało 30°C. Tak niska temperatura zasilania w połączeniu z bardzo małą bezwładnością systemu grzewczego, szybkim i równomiernym nagrzewaniem pomieszczeń oraz odczuciem temperatury, w wyniku działania promieniowania cieplnego, wyższym do 3°C od rzeczywistej daje wysokie oszczędności dochodzące do 25% w stosunku do systemów tradycyjnych. Zastosowanie automatyki powoduje dalsze zmniejszenie kosztów eksploatacji.

Koszty wykonania instalacji MEDITHERM®

Koszt wykonania instalacji w systemie MEDITHERM® jest porównywalny lub niższy od innych systemów centralnego ogrzewania wodnego.

Zastosowanie

Poza budownictwem mieszkaniowym i biurowym, system ten ma szerokie zastosowanie w obiektach o wymaganiach specjalnych oraz o podwyższonych wymaganiach sanitarnych np. szpitalach, laboratoriach, zakładach gastronomicznych, szkołach, pomieszczeniach basenowych itp., a także jako system przeciwoblodzeniowy na podjazdach i chodnikach.