Kalendarium

13.09
Czwartek

Służebność przesyłu oraz Ustawa o korytarzach przesyłowych w praktyce

Termin: 13.09.2018Miejsce: Warszawa 

Terminy:

 • 19-20 kwietnia 2018 r.
 • 21-22 czerwca 2018 r.
 • 13-14 września 2018 r.
 • 22-23 listopada 2018 r.

Miejsce: Warszawa

Dodatkowe informacje: Szkolenie zostało zaprojektowane z myślą o radcach prawnych, prawnikach, kierownikach, specjalistach, pracownikach:

 • jednostek budżetowych,
 • urzędów,
 • zakładów energetycznych,
 • zakładów gazowniczych,
 • wodociągów,

którzy chcieliby zapoznać się z przepisami prawnymi oraz aspektami praktycznymi związanymi ze służebnością przesyłu oraz Ustawą o korytarzach przesyłowych.

Cel szkolenia:

 • Kompleksowe zapoznanie Uczestników szkolenia z regulacjami prawa energetycznego, cywilnego, ustawy o korytarzach przesyłowych, ustawy o gospodarce nieruchomościami, które mają wpływ na szeroko rozumianą problematykę zawierania umów inwestycyjnych wraz z przedstawieniem najnowszych zmian w służebności przesyłu.
 • Omówienie obowiązków i uprawnień podmiotów w związku z ustanowieniem służebności przesyłu.
 • Omówienie Ustawy o korytarzach przesyłowych.
 • Praktyczne aspekty poszczególnych zapisów służebności przesyłu.
 • Wskazanie Uczestnikom szkolenia rozwiązań pozwalających na realizację inwestycji w sposób maksymalnie zabezpieczający interesy ekonomiczne przedsiębiorstwa.
 • Analiza najnowszego orzecznictwa Prezesa URE, SOKiK, SN oraz sądów cywilnych pod kątem potrzeb przedsiębiorstw.

Szczegóły na temat szkolenia dostępne na stronie
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/sluzebnosc-przesylu-oraz-ustawa-o-korytarzach-przesylowych-w-praktycekompendium-obowiazujacych-przepisow2-dniowe-warsztaty-szkoleniowe,234,html