Kalendarium

26.09
Wtorek

Pomoc publiczna w sektorze energetycznym po nowelizacji ustawy o OZE

Termin: 26.09.2017Miejsce:  

Termin: 26 września 2017 r.
Miejsce: Warszawa
Dodatkowe informacje: Zagadnienia związane z pomocą publiczną w sektorze energetycznym budzą, w kontekście regulacji wspólnotowych oraz krajowych, w tym nieustanie zmieniającego się otoczenia prawnego, szereg wątpliwości związanych z ich prawidłową wykładnią oraz zastosowaniem.

Ze względu na aktualnie procedowaną nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii, która wprowadza w tym obszarze szereg istotnych modyfikacji, zagadnieniom tym poświęcona będzie kolejna - IV edycja seminarium organizowanego przez Powermeetings.eu.

Podczas seminarium wnikliwie omówione i przedstawione zostaną przepisy dotyczące pomocy publicznej w ujęciu europejskim oraz krajowym, z uwzględnieniem regulacji dotyczących pomocy zarówno o charakterze inwestycyjnym, jak i operacyjnym, w tym przesłanek warunkujących jej zgodność z zasadami rynku wspólnego.

Szczegóły na stronie https://powermeetings.eu/konferencja/pomoc-publiczna-w-sektorze-energetycznym/