Kalendarium

20.09
Środa

Reforma EU ETS. Zmiany zasad przydziału bezpłatnych uprawnień, system handlu emisjami po 2021 r.

Termin: 20.09.2017Miejsce:  

Termin: 20 września 2017 r.
Miejsce: Warszawa
Dodatkowe informacje: W dniu 28 lutego br. w trakcie Rady UE ds. Środowiska zostało przyjęte podejście ogólne do projektu dyrektywy EU ETS wyznaczającej ramy funkcjonowania zreformowanego systemu EU ETS po 2021 r.. 9 krajów członkowskich w tym także Polska zagłosowało przeciwko reformie. Kilka dni wcześniej, w dniu 15 lutego br. na posiedzeniu plenarnym zaakceptowano parlamentarne poprawki do projektu dyrektywy EU ETS. Szereg propozycji zaproponowanych przez Radę Unii Europejskiej i Parlament Europejski będzie skutkować wzrostem kosztów z tytułu emisji CO2 dla polskiego przemysłu i energetyki oraz znaczącą podwyżką cen energii dla odbiorców końcowych.

Zmiany, jakie wprowadza reforma zgodnie z propozycją Rady UE i Parlamentu Europejskiego to m.in.:

  • podwyższenie z 12% do 24 %. liczby uprawnień kierowanych do Rezerwy Stabilizacyjnej Rynkowej (MSR - market stability reserve),
  • od 2024 r.coroczne umarzanie uprawnień do poziomu puli aukcyjnej z poprzedniego roku,
  • przyjęcie kryterium emisyjności na poziomie 450 kg CO2 na 1 MWh, co wykluczy ze wsparcia mechanizmami kompensacyjnymi energetykę węglową.

Szacuje się, że konsekwencją przyjęcia zmian zaproponowanych przez Radę UE będzie zwiększenie celu redukcji CO2 dla instalacji objętych systemem ETS z przyjętych obecnie 43% do 54% w 2030 r. (względem 2005 jako roku bazowego). Nowe zasady funkcjonowania Rezerwy Stabilności Rynkowej spowodować mogą z dużym prawdopodobieństwem wzrost cen uprawnień, co stanowić będzie istotną pozycję w rachunku kosztowym przedsiębiorstw.

Szczegóły na stronie https://powermeetings.eu/konferencja/reforma-eu-ets-zmiany-w-systemie-bezplatnych-uprawnien-system-handlu-2021-2030/