Kalendarium

20.09
Środa

Nowelizacja ustawy o OZE. Wpływ projektowanych zmian na funkcjonowanie aukcyjnego systemu wsparcia

Termin: 20.09.2017Miejsce: Warszawa 

Termin: 20 września
Miejsce: Warszawa
Dodatkowe informacje: Seminarium dedykowane jest przygotowywanej właśnie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, w toku którego przedstawiona zostanie szczegółowa analiza proponowanych zmian legislacyjnych, a także ich wpływ na funkcjonowanie aukcyjnego systemu wsparcia. Nie zabraknie również czasu na rzeczową i ekspercką dyskusję o skutkach projektowanych zmian dla funkcjonowania poszczególnych technologii OZE.

Prowadzący podczas seminarium omówią projektowane zmiany w obszarze nowych zasad wsparcia, uprawnień i obowiązków potencjalnych uczestników aukcji oraz mechanizmu rozstrzygania aukcji, w tym między innymi zagadnienia dotyczące:

  • modyfikacji zasad kumulacji pomocy publicznej,
  • reguł kalkulacji ceny sprzedaży energii elektrycznej wynikającej z oferty - ceny "ofertowej" - ceny skorygowanej - zasad korygowania ceny w okresie wsparcia,
  • "wymuszenia" konkurencji w każdym z "koszyków aukcyjnych",
  • "ceny minimalnej" w aukcji,
  • modyfikacji w obszarze zadań sprzedawcy zobowiązanego,
  • zmiany zakresu uprawnień kontrolnych Prezes URE,
  • nowego systemu taryf gwarantowanych - taryfy FiT i FiP
  • zasad wykorzystania drewna energetycznego na cele związane z wytwarzaniem energii elektrycznej - w świetle braku rozporządzenia Ministra Środowiska – art. 119a ustawy o odnawialnych źródłach energii.

źródło: https://powermeetings.eu/konferencja/nowelizacja-ustawy-oze/