Kalendarium

17.09
Niedziela

63 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej PAN oraz Komitetu Nauki PZiTB

Termin: 17.09.2017Miejsce: Kynica-Zdrój 

Termin: 17-22 września 2017 r., godz. 09:00
Miejsce: Krynica-Zdrój
Dodatkowe informacje:

Tematyka części problemowej - Innowacyjne wyzwania techniki budowlanej

 • obiekty budowlane - aspekty środowiskowe i społeczne
 • budynki i energia
 • konstrukcje budowlane
 • przegrody budowlane
 • inżynieria materiałów budowlanych
 • inżynieria przedsięwzięć budowlanych

Tematyka części ogólnej - Problemy naukowe budownictwa

 • budownictwo hydrotechniczne
 • budownictwo ogólne
 • fizyka budowli
 • geotechnika
 • inżynieria komunikacyjna
 • inżynieria materiałów budowlanych
 • inżynieria przedsięwzięć budowlanych
 • konstrukcje betonowe
 • konstrukcje metalowe mechanika konstrukcji i materiałów

źródło: Krynica2017.itb.pl