Kalendarium

13.09
Środa

Konferencja Międzynarodowa "Energy, Environment and Material Systems"

Termin: 13.09.2017Miejsce:  

Termin: 13-15 września 2017 r.
Miejsce: Polanica Zdrój
Dodatkowe informacje: Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej organizuje konferencję, której celem jest określanie zrównoważonego rozwoju w obszarze energetyki, środowiska oraz wytwarzania i stosowania materiałów.

Tematyka konferencji koncentrować się będzie na szeregu aspektach związanych z technologiami energetycznymi, procesami służącymi ochronie środowiska oraz nowoczesnych materiałach wykorzystywanych w przemyśle. Szeroka tematyka konferencji wychodzi naprzeciw nowoczesnemu - interdyscyplinarnemu podejściu do rozwiązywania istniejących problemów i kreowania nowych rozwiązań. Założeniem konferencji jest również nawiązanie i zacieśnienie kontaktów oraz wymiana doświadczeń pomiędzy krajowymi i zagranicznymi przedstawicielami środowisk naukowych i przemysłowych w obszarze szeroko pojętej problematyki konferencji.

Szczegóły na stronie: http://eems2017conference.po.opole.pl/