Kalendarium

07.09
Piątek

Seminarium "Inwestycje w energetyce - aspekty realizacji inwestycji"

Termin: 07.09.2012Miejsce: Katowice 

Szkolenie "Inwestycje w energetyce - aspekty realizacji inwestycji" przeznaczone jest dla przedstawicieli firm energetycznych, firm doradczo-inżynieryjnych oraz projektowych, a także wykonawców i dostawców urządzeń dla energetyki.

Zdecydowana większość inwestycji podlega obowiązkom wynikającym z prawa zamówień publicznych (tzw. zamówienia sektorowe). Jednocześnie ze względu na specyfikę tych przedsięwzięć bardzo istotną rolę pełni wybór odpowiedniej formy postępowania przetargowego oraz jego sprawne i skuteczne przeprowadzenie. Podczas prezentacji w ramach seminarium zostaną przedstawione kluczowe problemy, które najczęściej pojawiają się przy okazji prowadzenia tych procedur wraz ze wskazaniem sposobów na ograniczenie lub eliminowanie ryzyka, zarówno po stronie inwestora, jak i wykonawców.

Ogromną rolę w procesie inwestycyjnym odgrywa właściwe skonstruowana umowa. Podczas seminarium zostaną przedstawione sugerowane możliwości i rozwiązania w zakresie wyboru optymalnych wzorów kontraktu, opartych w głównej mierze o modelowe rozwiązania FIDIC. Zostaną także zaprezentowane najważniejsze kwestie związane z problematyką implementowania standardów FIDIC na grunt polski, w szczególności z uwzględnieniem przepisów prawa zamówień publicznych.

Zakres tematyczny seminarium "Inwestycje w energetyce - aspekty realizacji inwestycji":

 1. Charakterystyka i specyfikacja umów z wykonawcami - modele FIDIC
  - Najważniejsze ryzyka kontraktowe (np. ryzyka zmiany prawa, roboty dodatkowe, zmiana terminu realizacji kontraktu).
 2. Postępowania przetargowe na wybór generalnego wykonawcy robót/dostaw/usług w sektorze energetycznym.
  - Wskazówki dla skutecznego i sprawnego przeprowadzenia postępowania.
  - Wybór trybu postępowania.
  - Warunki udziału w postępowaniu i zakres żądanej dokumentacji.
  - Konsorcja a korzystanie z potencjału podmiotów trzecich.
  - Procedury odwoławcze.
 3. Umowy o realizację inwestycji w sektorze energetycznym.
  - Warunki ogólne.
  - Warunki dotyczące doświadczenia firmy - wymagane referencje.
  - Warunki dotyczące poszczególnych członków zespołu.
  - Wymagania dotyczące obowiązków Inżyniera.
  - Zapisy umowy.
  - Rażąco niska cena.

Więcej informacji na temat seminarium znajduje się w serwisie internetowym organizatora: ckl.pl.

źródło i zdjęcie: Centrum Kreowania Liderów SA