Kalendarium

06.09
Wtorek

Seminarium - Gospodarka wodno-ściekowa w świetle nowelizacji przepisów ustawy - Prawo wodne

Termin: 06.09.2011Miejsce: Warszawa 

Termin: 6 września 2011 r.
Miejsce: Warszawa
Informacje dodatkowe: W trakcie seminarium "Gospodarka wodno-ściekowa w świetle nowelizacji przepisów ustawy - Prawo wodne" będzie miało miejsce omówienie nowych zasad ustalania opłat za pobór wody i wprowadzanie ścieków oraz wyjaśnienie kwestii problematycznych związanych z nowelizacją przepisów ustawy - Prawo wodne.

Program seminarium "Gospodarka wodno-ściekowa w świetle nowelizacji przepisów ustawy - Prawo wodne":

1. Gospodarka wodna
a) własność wód, w tym zmiany w przepisach dotyczących praw właścicieli wód,
b) korzystanie z wód, w tym omówienie nowych obowiązków podmiotów oraz organów administracji publicznej wynikających z ustawy w zakresie szczególnego korzystania z wód.

2. Ochrona wód
a) omówienie nowych zasad ochrony wód,
b) ograniczenia dotyczące wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi,
c) zasady zaostrzania i łagodzenia warunków wprowadzania ścieków
d) szczegółowe omówienie znowelizowanego rozporządzenia w sprawie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi.

3. Pozwolenia wodnoprawne
a) nowy podział kompetencji organów administracji publicznej do wydawania pozwoleń wodnoprawnych,
b) omówienie nowych zasad prowadzenia postępowania w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego,
c) nowe zasady wydawania pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe do kanalizacji,
d) obowiązek przeglądu pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego,
e) obowiązki zakładu po cofnięciu lub wygaszeniu pozwolenia wodnoprawnego.

4. Budownictwo wodne
a) obowiązki właścicieli urządzeń wodnych,
b) decyzje o legalizacji urządzeń wodnych wykonanych bez wymaganego prawem pozwolenia wodnoprawnego.

5. Znowelizowane zasady ustalania opłat za pobór wody i wprowadzanie ścieków.

6. Panel dyskusyjny, wymiana doświadczeń uczestników.

Seminarium "Gospodarka wodno-ściekowa w świetle nowelizacji przepisów ustawy - Prawo wodne" będzie kosztowało 424,15 zł + 23%VAT za zgłoszenie do dnia 16 sierpnia br., lub w przypadku późniejszego zgłoszenia będzie to kwota 499 zł + 23%VAT. Jest to cena dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu seminarium.

źródło i zdjęcie: akademiadashofera.pl

Nie przeocz w tym miesiącu