Kalendarium

05.09
Poniedziałek

IV Warsztaty szkoleniowe dla eksploatatorów stacji uzdatniania wody

Termin: 05.09.2011Miejsce: Boszkowo k/Leszna 

Termin: 5-7 września 2011 r.
Miejsce: Boszkowo k/Leszna
Informacje dodatkowe: Zakres tematyczny IV Warsztatów szkoleniowych dla eksploatatorów stacji uzdatniania wody w Boszkowie obejmował będzie następujące zagadnienia:

 • eksploatacja ujęć wody podziemnej, w tym praktyczne omówienie metod regeneracji studzien głębinowych, zasad oceny spadku wydajności studzien oraz skuteczności regeneracji oraz po raz pierwszy na warsztatach: eksploatacja ujęć lewarowych,
 • problemy bakteriologiczne na wodociągach, w tym charakterystyka naturalnej mikroflory wód podziemnych i powierzchniowych; problemy z nadmiernym rozwojem bakterii 22 oraz metody skutecznej ich eliminacji; metody szybkiego diagnozowania rozwoju błon biologicznych z wykorzystaniem testów ATP - omówienie praktycznych przykładów z kraju,
 • dezynfekcja wody; chlor czy ClO2?, stosowanie UV - zasady doboru i eksploatacji urządzeń, uboczne produkty dezynfekcji - chloroform, THM, sposoby ograniczania ich ilości i eliminacji prekursorów,
 • najciekawsze modernizacje SUW w kraju w minionym roku,
 • aspekty teoretyczne i praktycznie stosowania węgli aktywnych (granulowanych i pylistych),
 • kontrola funkcjonowania SUW przez służby Sanitarne
 • diagnozowanie problemów technologicznych na Stacjach Uzdatniania Wody powierzchniowej i podziemnej,
 • szczegółowe zasady i wytyczne prowadzenia rozruchów technologicznych SUW,
 • pomiary on-line - co warto stosować, jakie parametry mierzyć na bieżąco, jakie stosować urządzenia pomiarowe,
 • Centralne Dyspozytornie - zdalne sterowanie pracą SUW
 • zagadnienia związane z eksploatacją sieci wodociągowej.

źródło i zdjęcie: forum-wodociagi.pl

Nie przeocz w tym miesiącu