Kalendarium

22.09
Czwartek

Szkolenie - Współczesne ciepłownictwo - węzły cieplne w miejskich systemach ciepłowniczych

Termin: 22.09.2011Miejsce: Bydgoszcz 

Termin: 22-23 września 2011 r.
Miejsce: Bydgoszcz
Informacje dodatkowe:

Program szkolenia "Współczesne ciepłownictwo - węzły cieplne w miejskich systemach ciepłowniczych" na dzień 22 września br.:

"Zagadnienia hydrauliczne i cieplne w sieciach ciepłowniczych przy dynamicznej pracy systemu ciepłowniczego. Wybrane zagadnienia projektowania sieci preizolowanych"

  • Mając na uwadze racjonalne i oszczędne gospodarowanie energią cieplną, w ostatnich latach w ciepłownictwie zaszły znaczące zmiany idące w parze z postępem technicznym.
    Wprowadzenie automatyki pogodowej w węzłach cieplnych spowodowało dynamiczną pracę systemu ciepłowniczego (płynny układ ciśnień). Powyższe wymusiło zastosowanie w źródle ciepła regulacji jakościowo-ilościowej oraz automatyzację układów ciepłowni wraz z ich modernizacją.
  • Dla poprawnej pracy systemu ciepłowniczego konieczne jest, także przeprowadzenie odpowiedniego bilansu cieplnego oraz opracowanie wykresu regulacyjnego. Pozwala to na wyznaczenie optymalnej masy nośnika cieplnego. Należy przy tym pamiętać o współczynniku korekcyjnym dla dużych obszarów zasilanych z sieci ciepłowniczej.
  • Niezwykle ważnym czynnikiem wpływającym na efektywność dostaw ciepła jest ograniczenie start ciepła np. poprzez odpowiednie sterowanie temperaturą nośnika, modernizację systemu ciepłowniczego polegającą głównie na wymianie sieci kanałowych na rurociągi preizolowane lub chociażby wymianie starej izolacji dawno już nie spełniającej swojej funkcji.
  • W celu poprawnego zaprojektowania systemu ciepłowniczego oraz jego prawidłowej eksploatacji niezbędna jest wiedza pozwalająca na dogłębne zrozumienie powyższych zagadnień.

Program szkolenia "Współczesne ciepłownictwo - węzły cieplne w miejskich systemach ciepłowniczych" na dzień 23 września br.:

"Ocena funkcjonowania węzłów ciepłowniczych oraz aktualizacja metod obliczeniowych w dobie termomodernizacji budynków i zmniejszonego zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową"

  • Powszechna termomodernizacja budynków spowodowała znaczące zmniejszenie obliczeniowego zapotrzebowania na ciepło.
  • Przygrzejnikowe zawory termostatyczne w połączeniu ze zbyt duża powierzchnią grzejników oraz tendencją do obniżania temperatury centralnego ogrzewania powodują rozbieżności pomiędzy projektowanymi a rzeczywistymi parametrami pracy węzłów ciepłowniczych. Jednocześnie wraz z montażem wodomierzy lokalowych niemalże o połowę spadło zużycie ciepłej wody w stosunku do proponowanego przez normę PN-92/B-01706. Mimo to nadal w obliczeniach projektowych spotyka się zapotrzebowanie ciepłej wody użytkowej na poziomie 110-130 dm3/(os.d), co prowadzi do znacznego przewymiarowania urządzeń oraz niestabilnej pracy węzła ciepłowniczego.
  • Powyższe argumenty zmuszają do poszukiwania nowych metod obliczeniowych dwufunkcyjnych węzłów ciepłowniczych w budownictwie mieszkaniowym.

Podczas szkolenia "Współczesne ciepłownictwo - węzły cieplne w miejskich systemach ciepłowniczych" przedstawione będą propozycje aktualnych procedur obliczeniowych w tym zakresie, a także pomożemy zdiagnozować nieprawidłowości w pracy węzłów.

Każdy uczestnik drugiego dnia szkolenia otrzyma program do projektowania węzłów cieplnych autorstwa dr inż. Kazimierza Żarskiego. Uczestniczyć można zarówno w jednym, jak i w dwóch dniach szkolenia.

źródło i zdjęcie: placitum.pl

Nie przeocz w tym miesiącu