Kalendarium

20.09
Wtorek

Modelowanie hydrauliczne sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Termin: 20.09.2011Miejsce: Poznań 

Termin: 20 - 21 września 2011 r.
Miejsce: Poznań
Informacje dodatkowe: Szkolenie ma charakter warsztatów, podczas których uczestnicy nabędą podstawowe przygotowanie do samodzielnego tworzenia modeli hydraulicznych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w oparciu o popularne programy Epanet 2.0 i SWMM5 oraz posiądą odpowiednią wiedzę w zakresie wymagań dla programów komercyjnych. Warunkiem umożliwiającym wzięcie udziału w szkoleniu jest zabranie ze sobą laptopa, do którego na szkoleniu zostaną wgrane powyższe programy i na którym Uczestnik będzie pracował podczas spotkania.

Oba programy do modelowania hydraulicznego sieci wodociągowej i kanalizacyjnej są programami bezpłatnymi udostępnianymi bez ograniczeń wraz z kodami źródłowymi (open source) przez Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (US EPA) i mogą być używane przez przedsiębiorstwa wodociągowe do budowy własnych modeli.

Model hydrauliczny jest cyfrowym odwzorowaniem sieci i pozwala na obserwację zjawisk w niej zachodzących oraz wpływu rożnych czynników na pracę sieci. Za pomocą Epanet 2.0 i SWMM5 można tworzyć modele dynamiczne pozwalające na obserwację pracy sieci zmienną w czasie.

ZE WZGLĘDU NA WARSZTATOWY CHARAKTER SZKOLENIA ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA – DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

Zadaniem modelowania hydraulicznego sieci wodociągowej jest pomoc przy racjonalnym zarządzaniu siecią wodociągową w zakresie:

  • regulacji przepływów i ciśnień,
  • doboru: średnic rurociągów, pomp, zbiorników sieciowych,
  • wykrywania awarii i stanów nietypowych,
  • sterowania pracą sieci w sytuacjach awaryjnych i remontowych,
  • rozbudowy i przebudowy sieci (przyłączania nowych odbiorców i dzielnic, zmiany sposobu zasilania),
  • badania wpływu sieci wodociągowej na jakość wody.

Zadaniem modelu hydraulicznego sieci kanalizacyjnej jest pomoc przy racjonalnym zarządzaniu siecią kanalizacyjną w zakresie:

  • doboru: średnic i kształtów przekrojów kanałów, przepompowni i zbiorników,
  • rozbudowy i przebudowy sieci (przyłączania nowych dostawców ścieków),
  • wykrywania nietypowych stanów pracy,
  • wykrywanie nielegalnych zrzutów, wielkości infiltracji i eksfiltracji.

Zakres organizowanego szkolenia "Modelowanie hydrauliczne sieci wodociągowej i kanalizacyjnej" obejmuje: zapoznanie ze strukturą programów, przygotowanie i wprowadzanie danych, kalibrację modelu, pracę na modelu oraz obserwację i interpretację wyników.

Prowadzenie: dr inż. Paweł Grajper oraz dr inż. Grzegorz Ścieranka, Politechnika Śląska w Gliwicach.

Uczestnicy szkolenia powinni posiadać ogólną wiedzę na temat sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz znajomość obsługi komputera.

źródło i zdjęcie: dendros.pl


Nie przeocz w tym miesiącu