Kalendarium

20.09
Wtorek

IV Międzynarodowe Targi Infrastruktury Wodno-Ściekowej, Odwodnień i Melioracji TIWS

Termin: 20.09.2011Miejsce: Kielce 

Termin: 20 - 22 września 2011 r.
Miejsce
: Kielce
Informacje dodatkowe: Podczas IV Międzynarodowych Targów Infrastruktury Wodno-Ściekowej, Odwodnień i Melioracji w Targach Kielce na gości czekać będzie dużo atrakcji. Nie zabraknie stoisk i zagadnień związanych m.in. z technikami bezwykopowymi.

Renowacja systemów kanalizacji sanitarnej, deszczowej, ogólnospławnej, tłocznej czy instalacji technologicznych zostanie przedstawiona przez Per Aarsleff Polska.

W czasie trwania TIWS warto zwrócić uwagę na mechanizmy funkcjonowania przenośnych mierników gazu, narzędzi czy latarek iskrobezpiecznych. Przedstawione zostaną one przez AK Serwis SC. Z kolei firma Madejski zaprezentuje węże do czyszczenia kanalizacji M-Flex Sewage zarówno gumowe jak i termoplastyczne oraz maszyny do produkcji zakutych przewodów hydraulicznych.

Zobaczyć będzie również można m.in. produkty SUMERA MOTOR - agregaty prądotwórcze otwarte i wyciszone z silnikami wysokoprężnymi, chłodzonymi zarówno powietrzem jak i cieczą, zamontowane na przyczepie homologowanej - SMG-30TE-LS-2.

Przedstawione będzie oprogramowanie firmy Phoenics: VIS-ALL® - kompleksowe narzędzie do konwersji i wizualizacji danych 2D do 3D oraz Flamingo® - oprogramowanie integrujące dane ewidencyjne działek oraz ilość i cenę odprowadzanych ścieków z poszczególnych działek.

Program IV Międzynarodowych Targów Infrastruktury Wodno-Ściekowej, Odwodnień i Melioracji TIWS

20.09.2011 - wtorek

 • 9.30-17.00 Ekspozycja otwarta dla publiczności.
 • 11.00-12.00 Seminarium firmy MIROMETR - sala konferencyjna C3 na hali C.
 • 12.00-15.00 Obrady Komisji Konkursowej targów TIWS.

 • Konferencje:
 • 10.30–14.30 Konferencja "Eksploatacja Infrastruktury Komunalnej w Okresach Intensywnych Opadów i Sytuacji Powodziowych" - Sala konferencyjna C2 na hali A /wejście przez halę C/.
  Organizator: Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o., Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich.
  - Problemy eksploatacji systemów odwodnieniowych.
  - Infrastruktura krytyczna, podstawy prawne i zastosowanie współczesnych metod geodezyjnych do jej określenia.
  - Wykorzystanie naturalnej retencji w systemach odwadniających Zwiększanie retencji na terenach zurbanizowanych.
  - Koncepcja zagospodarowania wód opadowych w Kielcach.
  - Systemy Informacji Przestrzennej w zarządzaniu gospodarką wodną na terenie miast.
  - Bezpieczne projektowanie kanalizacji.
  - Problemy i kierunki zmian w gospodarce wodnej, polityka wodna państwa.
  - Zabezpieczenia przeciw powodziowe na przykładzie Holandii.
 • 20.00 Wieczorne spotkanie integracyjne - "Biesiada Piwna" - Restauracja Pałacyk T. Zielińskiego, ul. Zamkowa 5.

21.09.2011 - środa

 • 9.30-17.00 Ekspozycja otwarta dla publiczności.
 • 10.00 Uroczyste otwarcie targów z udziałem zaproszonych gości - Sala konferencyjna C2 na hali A /wejście przez halę C/.

 • Konferencje:
 • 10.30–14.30 Konferencja : Inwestycje w gospodarce wodno-ściekowej oraz inne przedsięwzięcia w gospodarce komunalnej– aktualne źródła wsparcia – Sala konferencyjna C2 na hali A /wejście przez halę C/.
  Organizator: Fundusze Europejskie, Abrys Sp. z o.o., Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich.
  Patronat honorowy: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  Patronat medialny: TVP Kielce, Forum PPP.
  - Źródła finansowania inwestycji w gospodarkę komunalną (fundusze unijne w województwach, program operacyjny Infrastruktura i Środowisko, nowe rozdanie Funduszy Norweskich, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, granty z Brukseli).
  - Realizacja projektu związanego z gospodarką wodno-ściekową - praktyczne aspekty (procedury przetargowe, rozliczanie przedsięwzięcia, montaż finansowy projektu itp.).
  - Finansowanie inwestycji związanej z gospodarką odpadami komunalnymi (transport, segregacja, recycling, budowa wysypisk).
  - Jak samorząd terytorialny może sfinansować budowę spalarni śmieci (przykłady dobrych praktyk).
  - Partnerstwo publiczno-prywatne jako nowa alternatywa dla finansowania inwestycji w gospodarkę komunalną (zasady finansowania, umowa PPP).
  - Finansowanie przedsięwzięć w gospodarce wodno-ściekowej ze środków Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska.
  - Zarządzanie ryzykiem podczas realizacji inwestycji wodno-ściekowych (poręczenia, gwarancje finansowe i ubezpieczeniowe).
  - Finansowanie inwestycji w gospodarce komunalnej – jak znaleźć korzystną ofertę instytucji finansowych.

Konsultacje prawne:

 • 10.30-13.30 Konsultacje prawne - stoisko Forum Dyskusyjnego Wodociągów Polskich.
  Na stoisku Forum obecni będą znani Państwu konsultanci prawni Forum, którzy będą odpowiadali na Państwa pytania.
 • 19.00 Uroczysta Gala z wręczeniem nagród dla wystawców i zaproszonych gości - hotel Kongresowy, Al. Solidarności 34.

22.09.2011 - czwartek

 • 9.30-15.00 Ekspozycja otwarta dla publiczności.
 • 12.00-15.00 Dzień Otwarty "Wodociągów Kieleckich" na Oczyszczalni Ścieków w Sitkówce, której rozbudowa została wykonana z pomocą środków Unii Europejskiej - organizator: Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany programu IV Międzynarodowych Targów Infrastruktury Wodno-Ściekowej, Odwodnień i Melioracji.

źródło i zdjęcie: targikielce.pl

Nie przeocz w tym miesiącu