Kalendarium

15.09
Czwartek

Szkolenie - Budowa i projektowanie sieci i przyłączy gazowych

Termin: 15.09.2011Miejsce: Łódź 

Termin: 15 wrzesień 2011 r.
Miejsce: Łódź
Informacje dodatkowe: Zarówno w sieciach jak przyłączach gazowych mamy do czynienia z dużą nierównomiernością przepływu gazu. Zapotrzebowanie na gaz zależne jest od potrzeb oraz od rodzaju odbiorców przyłączonych do sieci.

Dlatego też wyznaczenie prawdopodobnej ilości gazu płynącego w przyłączu oraz obciążenie poszczegółnych odcinków sieci jest bardzo trudne. Znajomość rozkładu strumieni gazu pozwala na określenie obszarów rezerw gazu, oszacowanie zdolności przesyłowej rur oraz sprawdzenie poprawności doboru średnic rurociągów.

Na szkolenie "Budowa i projektowanie sieci i przyłączy gazowych" zaproszeni są przedstawiciele przedsiębiorstw gazowniczych, jednostki projektowe, wykonawcze, naukowe, producenci oraz wszyscy zainteresowanych tematyką sieci i przyłączy gazowych.

Program szkolenia "Budowa i projektowanie sieci i przyłączy gazowych":

  • Sieć gazowa - definicja, budowa i podział zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stacja redukcyjno-pomiarowa.
  • Budowa, oddanie do użytku i eksploatacja sieci gazowej - regulacje prawne. Wybrane aspekty ustaw (Prawo Budowlane, Prawo Energetyczne).
  • Materiały stosowane w budowie sieci i przyłączy gazowych - stal, tworzywa sztuczne (PE, PA). Średnica nominalna, grubość ścianki, szereg SDR. Metody łączenia i stosowane kształtki (bose, elektrokształtki).
  • Obliczanie godzinowego zapotrzebowania na gaz dla różnych grup odbiorców. Współczynniki jednoczesności działania urządzeń gazowych. Zmienność poboru gazu w czasie
  • Obliczanie sieci gazowych. Wyznaczanie strat ciśnienia gazu w gazociągu na podstawie równań i nomogramów. Dobór średnicy rury na podstawie założonej prędkości gazu lub szacowanie prędkości strumienia gazu o zadanej wielkości.
  • Obliczenia projektowe wybranych rozwiązań technologicznych przyłączy gazowych. Punkty redukcyjne na przyłączach.

źródło i zdjęcie: placitum.pl

Nie przeocz w tym miesiącu