Kalendarium

08.09
Środa

XX Forum Ekonomiczne w Krynicy

Termin: 08.09.2010Miejsce: Krynica 

Termin: 8-9.09.2010r.

Miejsce: Krynica

Informacje dodatkowe: Krynica to ważny punkt na mapie politycznej świata gdzie na tak dużą skalę Wschód spotyka się z Zachodem. W Forum udział bierze ok. 2 000 gości z 60 krajów. Uczestnicy to grono ekspertów i liderów życia politycznego, społecznego, gospodarczego oraz kulturalnego z Europy, Azji i Ameryki.

Rok 2010 to pierwszy rok obowiązywania Traktatu Lizbońskiego. Proces negocjowania oraz ratyfikacji Traktatu był długi i ujawnił wiele obaw, tkwiących w społeczeństwach krajów członkowskich. Z drugiej strony członkowie Unii Europejskiej wiążą z tym Traktatem nowe nadzieje. O tym jak wykorzystamy możliwości oferowane przez nową formułę wspólnoty będą decydować pierwsze decyzje i postanowienia, które z biegiem czasu określą jak należy interpretować Traktat i jednocześnie będą sprawdzianem jego skuteczności. Szansom i możliwościom jakie niesie Traktat dla Europy poświęcone będzie jubileuszowe XX Forum Ekonomicznego w Krynicy. Jego motto brzmi: "Europa po Lizbonie - strategie dla przyszłości".

źródło: wnp.pl

Nie przeocz w tym miesiącu