Kalendarium

07.09
Wtorek

Światowy Zjazd Inżynierów Polskich

Termin: 07.09.2010 - 09.09.2010Miejsce: Warszawa 

Termin: 8-10 września 2010 r.

Miejsce: Warszawa

Informacje dodatkowe:

Zjazd ten będzie znakomitym forum do prezentacji szczególnie ważnych i ciekawych zagadnień, którymi aktualnie zajmują się jego uczestnicy zarówno w obszarze nauki jak i gospodarki oraz do nawiązania miedzy nimi kontaktów i współpracy, zwłaszcza w zakresie innowacji i high tech.

Celem Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich jest wskazanie możliwości przyspieszenia rozwoju gospodarczego Polski przez:

  • wypracowanie strategii współpracy (synergii) polskich środowisk inżynierskich za granicą i w kraju, obejmującej kierunki i formy tej strategii, a także strategii docierania do inżynierów polskiego pochodzenia o różnym stopniu powiązań z Polską;
  • transfer i implementację nowoczesnych technologii pozyskiwanych bezpośrednio lub pośrednio przez polskich inżynierów pracujących w różnych krajach świata;
  • stworzenie możliwości wymiany doświadczeń w dziedzinie kształcenia i dokształcania inżynierów z uwzględnieniem praktyki i wymagań globalnej gospodarki, w tym rozwoju kształcenia w języku angielskim, zwłaszcza na poziomie graduate i postgraduate;
  • szeroko rozumianą współpracę gospodarczą inicjowaną lub realizowaną za pośrednictwem inżynierskich środowisk polonijnych;
  • upowszechnienie w świecie polskiej myśli technicznej i polskich produktów oraz usług;
  • nawiązanie i zacieśnianie kontaktów między polskimi i zagranicznymi uczelniami oraz innymi placówkami naukowymi, badawczymi i dydaktycznymi w obszarze wymiany doświadczeń, podejmowania wspólnych prac naukowo-badawczych, wymiany wykładowców, stażystów itp., tworzenie międzynarodowych zespołów do prowadzenia prac naukowo-badawczych;
  • wypracowanie strategii, której celem jest wzmocnienie lub tworzenie polskiego lobby naukowego i technicznego za granicą oraz zwiększenie liczby polskich profesorów i doktorantów na czołowych uczelniach światowych;
  • wykorzystanie wiedzy, doświadczenia i kontaktów inżynierów polonijnych zarówno czynnych zawodowo jak i wchodzących w okres emerytalny dla potrzeb polskich wyższych uczelni, jednostek naukowo-badawczych i przemysłu.

Organizatorzy: Politechnika Warszawska; Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

Patron Honorowy: Bogdan Borusewicz - Marszałek Senatu RP

Gość Honorowy: Jerzy Buzek - Przewodniczący Parlamentu Europejskiego

Komitet Honorowy: Waldemar Pawlak - Przewodniczący Komitetu Honorowego, Wiceprezes Rady Ministrów RP, Minister Gospodarki

źródło i zdjęcie: szip.org.pl

Nie przeocz w tym miesiącu