Kalendarium

06.09
Poniedziałek

Światowy Zjazd Inżynierów Polskich

Termin: 06.09.2010Miejsce: Warszawa 

Termin: 6.09.2010r.
Miejsce: Warszawa
Informacje dodatkowe:

Program konferencji:
Dzień I - 6.09.2010r.
Sesja I - "Nowe technologie utrzymania zasilania i szanse ich zastosowania w praktyce"

 • "Sensoring sieci - redukcja kosztów, poprawa bezpieczeństwa, optymalizacja obciążalności i inwestycji." Krzysztof Żmijewski - Koordynator Projektu "Bezpieczeństwo Energetyczne Metropolii"
 • "Utrzymanie ciągłości zasilania energią elektryczną odbiorców za pomocą rozwiązań tymczasowych" Jerzy Szastałło, Robert Dzięciołowski - PSE Operator S.A.
 • Organizacja i wykonawstwa prac bez wyłączania napięcia w sieci Krzysztof Mikołajczyk - PSE Operator S.A., Grzegorz Jaworski - PSE Operator S.A.
 • "Aktualne doświadczenia z wymiany pod napięciem przewodów na OPGW"

Sesja II - "Doświadczenia eksploatacyjne ograniczania wyłączeń sieci"

 • Pomiar parametrów energii elektrycznej w aspekcie prac pod napięciem - Stanisław Płuciennik, Marcin Rzeźnicki - PGE Dystrybucja Łódź Teren S.A.
 • Integracje Inteligentnych Pomiarów – Ryszard Marcińczak F S N - T NOT.
 • Poprawa standardu obsługi odbiorców: Agregat prądotwórczy nn dużej mocy w technologii PPN - Mirosław Schwann ENERGA - Operator S.A. Oddział w Gdańsku .
 • Doświadczenia eksploatacyjne z prac pod napięciem na liniach przesyłowych Adam Balawender - Eltel Networks Rzeszów
 • Prace pod napięciem przy liniach napowietrznych powyżej 1 kV do 30 kV z drabin przysłupowych Stanisław Cader, Roman Fober - ZIAD Bielsko Biała

Sesja III - Przepisy oraz normy

 • Zagraniczne doświadczenia w ograniczaniu wyłączeń sieci przesyłowej i dystrybucyjnej oraz przemysłowej Bogumił Dudek - EPC S.A., PKBwE SEP
 • "Prace normalizacyjne dotyczące techniki prac pod napięciem w zakresie sieci przesyłowej" Michał Bednarczyk - PKN, PSE Operator S.A.
 • "Relacja PN-EN 50110 Eksploatacja urządzeń elektrycznych, a krajowe przepisy wykonawcze do ustawy kodeks pracy – wybrane problemy” - Tomasz Żuraw - RWE STOEN
 • "Ubiory ochronne do prac pod napięciem - wymagania normalizacyjne, a praktyka" - Agnieszka Giża Orio Sp. z o.o. Zduńska Wola
 • Badania okresowe elektroizolacyjnego sprzętu ochronnego - Włodzimierz Piłaciński Secura s.c.

Dzień II - 7.09.2010r.
Sesja IV - Wybrane problemy jakości eksploatacji

 • Kwalifikacje personelu obsługującego urządzenia elektryczne - Zdzisław Muras URE
 • Prace pod napięciem - historia, teraźniejszość i przyszłe potrzeby - forum dyskusyjne PGE S.A., RWE STOEN, PSE Operator S.A., EPC i SEP.

źródło: wnp.pl

Nie przeocz w tym miesiącu