Kalendarium

04.09
Sobota

Gala Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach

Termin: 04.09.2010Miejsce: Gliwice 

Termin: 4.09.2010
Miejsce: Gliwice
Informacje dodatkowe:

Rok 2010 jest dla Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach - osób, firm i instytucji ją tworzących i wspierających - rokiem szczególnie wyjątkowym, przede wszystkim ze względu na fakt przypadającego w czerwcu jubileuszu XX-lecia jej działalności.

19 czerwca 1990 roku, na fali zmian politycznych i ustrojowych powołano do życia Gliwicką Izbę Przemysłowo-Handlową, która kontynuowała tradycję pierwszej gliwickiej izby powstałej w 1859 roku. Ostateczny charakter dzisiejszej Izby ukształtowano jednak pięć lat później. W roku 1995 Walne Zgromadzenie członków uchwaliło zmianę nazwy z gliwickiej na regionalną oraz nowy statut, który umożliwił tworzenie oddziałów terenowych.

Zasadniczym elementem obchodów tegorocznego jubileuszu będzie doroczna Gala Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach, uroczystość, która już na stałe zagościła w kalendarzu najważniejszych wydarzeń biznesowo-kulturalnych naszego regionu. 4 września spotkamy się już szesnasty raz, aby w murach gotyckiego zamku w Toszku, w podniosłej atmosferze połączyć integrację z zabawą. Wzorem minionych lat, na Gali gościć będziemy przedstawicieli najwyższych władz państwowych, korpusu dyplomatycznego, senatorów i posłów, przedstawicieli władz terytorialnych, gości z zagranicy i licznie przybyłych przedsiębiorców.

Podczas części oficjalnej uroczystości odznakami regionalnymi uhonorowani zostaną wyróżniający się działacze gospodarczy, a Medalem Izby przedsiębiorstwa za ich szczególne osiągnięcia w rozwoju regionu, ochronie środowiska i wprowadzaniu nowych rozwiązań i technologii.

Część artystyczna natomiast zapewni zgromadzonym wiele niezapomnianych atrakcji, a efektowna oprawa muzyczna i suto zastawione stoły wyśmienitą zabawę do białego rana. Firmom zaangażowanym do jej organizacji daje szerokie możliwości prezentacji i reklamy swych produktów i usług przed gronem znakomitych gości, które z jednej strony mogą stać się wizytówką województwa, a z drugiej mogą dać podstawę do zainicjowania szeroko pojętej współpracy gospodarczej.

źródło: wnp.pl

Nie przeocz w tym miesiącu