Kalendarium

27.09
Poniedziałek

Konferencja "Gospodarka Odpadami Produkcyjnymi"

Termin: 27.09.2010Miejsce: Warszawa 

Termin: 27-29.09.2010 r.
Miejsce: Warszawa
Informacje dodatkowe
: Ochrona środowiska to nie tylko obowiązek nasz jako ludzi, ale także ogromna liczba wymogów prawnych, do wypełniania których obliguje nas prawo.
Jak Państwu wiadomo obszar tematów związanych z gospodarką odpadami jest niezwykle rozległy. Podlega on także bardzo istotnym zmianom prawnym i rewolucji technologicznej - istnieje wiele możliwości utylizacji odpadów. Decyzje dotyczące gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie mają charakter strategiczny.

Tematy kluczowe konferencji:

* aktualny ład prawny w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi
* dostosowanie polskiego ustawodawstwa z dyrektywami UE w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi - tematykę przedstawi współautor rozwiązań prawnych
w Ministerstwie Środowiska
* odpady substancji niebezpiecznych i wymagających
* zaświadczenia recyklingowe - nadużycia, konsekwencje dobre praktyki
* łańcuch utylizacyjny w przedsiębiorstwie produkcyjnym - case study
* utylizacja i unieszkodliwianie odpadów. Odzysk czy recykling - decyzja strategiczna
* odpady jako źródło przychodu - case study

Dzień specjalny konferencji 29 września 2010 - Transport substancji niebezpiecznych i wymagających ADR.

Tematy kluczowe Dnia specjalnego:

* aktualny stan prawny
* transport substancji niebezpiecznych - case study
* plan ochronny - case study
* obowiązki uczestników przewozu towarów niebezpiecznych wynikające z umowy ADR
* kontrola Inspekcji Transportu Drogowego - zasady, zakres kontroli, kary

Więcej informacji na stronie: movida.com.pl/index.php?content=conferences_odpady_2010

źródło: konferencje24h.pl

Nie przeocz w tym miesiącu