Kalendarium

22.09
Środa

Szkolenie "Błędy w planowaniu, projektowaniu i wykonawstwie technologii bezwykopowej odnowy przewodów wod-kan"

Termin: 22.09.2010Miejsce: Cedzyna 

Termin: 22-24.09.2010r.

Miejsce: Cedzyna

Informacje dodatkowe:

Zakres szkolenia:
1. Zasady optymalnego planowania odnowy (napraw, renowacji, rekonstrukcji i wymian) przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych
- błędy aktualnie stosowanych w Polsce metod typowania przewodów do odnowy,
- błędy w interpretacji wyników badań przewodów techniką wideo,
- zalecenia dotyczące ustalania kolejności odnowy przewodów i typowania ich do jednej z pięciu klas pilności odnowy (odnowa natychmiastowa, w okresie krótko-, średnio- i długoterminowym, brak konieczności odnowy).
2. Klasy stanu technicznego eksploatowanych przewodów kanalizacyjnych dla kryterium bezpieczeństwa konstrukcyjnego i odpowiadające im technologie bezwykopowej odnowy.
3. Ekspertyzy konstrukcyjne przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych podstawą doboru optymalnych technologii ich odnowy z wybranymi przykładami.
4. Bezwykopowa odnowa przewodów wod-kan już wcześniej bezwykopowo odnowionych, lub których odnowa zakończyła się niepowodzeniem – analiza na wybranych przykładach.
5. Analiza (w oparciu o literaturę zagraniczną) najczęściej popełnianych błędów projektowych i wykonawczych na przykładzie technologii renowacji i rekonstrukcji przewodów wod-kan z zastosowaniem rur PE-HD.
6. Przykłady szybkiego sprawdzania poprawności wykonania projektów w oparciu o wykresy, tabele i proste wzory.
7. Zasady i kryteria optymalnego doboru bezwykopowych technologii odnowy przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.

źródło: wodkaneko.pl

Nie przeocz w tym miesiącu