Kalendarium

15.09
Środa

Konferencja "Kierunki rozwoju zaopatrzenia w wodę do picia"

Termin: 15.09.2010Miejsce: Nowogród k/Łomży 

Termin:15-16 września 2010
Miejsce: Nowogród k/Łomży
Informacje dodatkowe: Do udziału w Konferencji serdecznie zapraszamy firmy wodociągowe oraz pracowników firm wodociągowych, przedstawicieli środowisk naukowych, projektantów, wykonawców, producentów i eksploatatorów sieci wodociągowych. Wypowiadać się będą zarówno pracownicy naukowi jak i eksploatatorzy oraz projektanci. Podczas konferencji poruszane będą tylko niektóre z ważnych problemów związanych z racjonalnym rozwiązaniem gospodarki wodnej w Przedsiębiorstwach Wodociągowych. Przekazana wiedza będzie pomocna w podejmowaniu decyzji przy wyborze metod zaopatrzenia w wodę do picia.

Tematyka konferencji:
1. Krajowy Program Poprawy Uzdatniania Wody
2. Kierunki rozwiązań w systemach dystrybucji wody do picia w aspekcie jej jakości
3. Historia i teraźniejszość Wodociągów Łomżyńskich
4. Jakość zdrowotna wody do picia
5. Monitoring ilościowy i jakościowy systemów dystrybucji wody
6. Modelowanie sieci wodociągowej
7. Płukanie sieci wodociągowej
8. Renowacja i odnowa sieci
9. Wyniki badań i wyniki eksploatacyjne z zastosowania chalcedonitu
10. Wyniki badań i wyniki eksploatacyjne z zastosowania klinoptylolitu
11. Poprawa własności organoleptycznych stacji filtrów węglowych poprzez ozonowanie
12. Zbiorniki wodociągowe
13. Rodzaje filtrórw
14. Doświadczenia z eksploatacji Zakładów Wodociągowych z różnych terenów Polski

źródło: wodkaneko.pl

Nie przeocz w tym miesiącu