Kalendarium

15.09
Środa

Seminarium "Prowadzenie książki obiektu budowlanego"

Termin: 15.09.2010Miejsce: Warszawa 

Termin: 15.09.2010

Miejsce: Warszawa

Informacje dodatkowe:

Program szkolenia:

1. Przejęcie obiektu do użytkowania
2. Nielegalne użytkowanie obiektu budowlanego
3. Zakładanie książki obiektu budowlanego
4. Dokonywanie wpisów
5. Kontrole kotłów i instalacji klimatyzacji
6. Osoby uprawnione do przeprowadzania kontroli
7. Obowiązki kontrolujących i skutki niewłaściwego stanu obiektu
8. Opracowania techniczne dla obiektów będących w użytkowaniu
9. Roboty remontowe w obiekcie
10. Uprawnienia organów nadzoru budowlanego
11. Katastrofa budowlana i awarie w obiektach budowlanych
12. Zmiana sposobu użytkowania obiektu
13. Przepisy karne

Na seminarium zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematem, ale przede wszystkim zarządców i administratorów nieruchomości oraz właścicieli obiektów i budowli.

źródło: akademiadashofera.pl

Nie przeocz w tym miesiącu