Kalendarium

15.09
Środa

Konferencja "Inwestycje w Odnawialne Źródła Energii"

Termin: 15.09.2010Miejsce: Warszawa 

Termin: 15 września 2010 roku
Miejsce: Warszawa
Informacje dodatkowe: Ogólnopolska konferencja - Inwestycje w Odnawialne Źródła Energii - Praktyczne metody przygotowania oraz realizacji inwestycji z zakresu OZE.

PROGRAM:

Perspektywy rozwoju inwestycji w Odnawialne Źródła Energii w Polsce.
Przygotowanie i realizacja inwestycji w OZE w oparciu o istniejący porządek prawny.
Realizacja inwestycji w OZE zgodnie z wymogami ochrony środowiska.
Praktyczne aspekty przyłączenia OZE do sieci operatora systemu przesyłowego.
Sprzedaż energii z odnawialnych źródeł na rynku energii oraz obrót tzw. zielonymi certyfikatami - praktyka rynkowa.
Prawne aspekty obrotu świadectwami pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych.
Umowa o przyłączenie OZE do sieci elektroenergetycznej - wybrane problemy prawne.
Kluczowe zagadnienia (w świetle nowelizacji Prawa Energetycznego)
Ekonomiczne aspekty inwestycji w OZE - czy inwestycje są opłacalne?
Opłacalność inwestycji - określenie wielkości biogazowni.
Możliwości dofinansowania dla Odnawialnych Źródeł Energii.
Bankowe finansowanie inwestycji energetyki odnawialnej - doświadczenia i możliwości Banku Ochrony Środowiska S.A.
Podejmowanie decyzji przy budowie farm wiatrowych w Polsce - analiza problemów.
Elektrownia biogazowa z wykorzystaniem odpadów roślinnych - od projektu do realizacji na przykładzie Elektrowni Biogazowej Liszkowo (case study).

źródło i zdjęcie: onpromotion.pl

Nie przeocz w tym miesiącu