Kalendarium

14.09
Wtorek

Szkolenie "Zarządzanie kosztami oraz zasobami w budowlanych projektach inwestycyjnych"

Termin: 14.09.2010Miejsce: Warszawa 

Termin: 14.09.2010

Miejsce: Warszawa

Informacje dodatkowe:

Program szkolenia:

1. Określenie celów zarządzani kosztami i zasobami w projekcie

2. Przedstawienie podstawowych pojęć związanych z szacowaniem i budżetowaniem budowlanych projektów inwestycyjnych

3. Zapoznanie uczestników ze strukturą nakładów inwestycyjnych w projektach

4. Omówienie wytycznych do sporządzania budżetu inwestycji w tym kosztów związanych z zasobami wewnętrznymi oraz usługodawcami

5. Zaprezentowanie faz cyklu budowlanego projektu inwestycyjnego

6. Przedstawienie zasad kontraktowania wykonawców i dostawców w świetle stosowania metodyki projektowej.

7. Przedstawienie specyfiki kosztorysu ofertowego, inwestorskiego, powykonawczego

8. Określenie zasobów firmy niezbędnych do realizacji projektu

9. Zaprezentowanie praktycznych przykładów z zastosowaniem metodyki kontrolującej realizację harmonogramu, prognozującej odchylenia i optymalizującej działania.

10. Przedstawienie stosowanych metod zarządzania projektami inwestycyjnymi w tym PRINCE2 oraz EARNED VALUE

11. Zastosowanie wparcia programowego (MS Project, Project Server)

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą zwiększyć efektywność swojego działania poprzez umiejętność zarządzania kosztami oraz zasobami w metodyce projektowej. Skierowane do kadry kierowniczej, uczestników budowlanych projektów inwestycyjnych w tym: inwestorów, kierowników projektów, kierowników budów, inspektorów nadzoru, projektantów, rzeczoznawców, a także analityków oraz kontrolerów finansowych.

źródło: akademiadashofera.pl

Nie przeocz w tym miesiącu