Kalendarium

30.08
Środa

System aukcyjny po nowelizacji ustawy o OZE A.D. 2017. Warunki uczestnictwa w systemie aukcyjnym, zasady rozstrzygania aukcji, pierwsze doświadczenia

Termin: 30.08.2017Miejsce:  

Termin: 30 sierpnia 2017 r.
Miejsce: Warszawa
Dodatkowe informacje: Warsztaty dedykowane są szeroko pojętej problematyce systemu aukcyjnego, w kształcie zaproponowanym w procedowanej obecnie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii i obejmować będą zarówno jego aspekty formalno-prawne, jak i techniczno-administracyjne.

Pierwsza część zajęć poświęcona zostanie analizie i wykładni najnowszych przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii, z uwzględnieniem projektowanych zmian legislacyjnych, w tym ich skutków dla funkcjonowania systemu wsparcia, a także uprawnień i obowiązków uczestników systemu aukcyjnego.

Prowadzący podczas warsztatów "System aukcyjny po nowelizacji ustawy o OZE" omówią między innymi:

  • zakres przedmiotowy i cele nowelizacji ustawy,
  • zasady kalkulacji ceny w ofercie aukcyjnej, w tym projektowane zasady tzw. "korekty ceny" w okresie wsparcia
  • definicja "negatywna" pomocy publicznej oraz reguły kumulacji pomocy publicznej w znowelizowanym systemie aukcyjnym,
  • moment "wejścia" do aukcyjnego systemu wsparcia - istota i charakter zobowiązania,
  • skutki naruszenia terminów wynikających z nowego brzmienia art. 79 ust. 3 pkt 8 ustawy,
  • okresy rozliczeniowe,
  • zmiany w obszarze zasady pokrywania ujemnego salda
  • zmiany w obszarze rozliczeń ze sprzedawcą zobowiązanym
  • modyfikacje w zakresie brzmienia sankcji karnych.

Druga część zajęć prowadzona będzie z wykorzystaniem komputerów. Eksperci wspólnie z uczestnikami zarejestrują konto, zgłoszą instalację do systemu, złożą deklarację bądź wniosek o prekwalifikację, a także szczegółowo omówią i zaprezentują najistotniejsze funkcjonalności IPA, przybliżając strukturę i zasady działania systemu.

Szczegółowe informacje na stronie https://powermeetings.eu/konferencja/system-aukcyjny-w-ustawie-oze/