Kalendarium

10.08
Wtorek

Przetarg na budowę stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej

Termin: 10.08.2010Miejsce: Barlinek 

Termin: Składanie wniosków do 11 sierpnia 2010 r.

Miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Barlinku

Informacje dodatkowe:

Przedmiot zamówienia na budowę stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej obejmuje m.in:

  • budowę sieci wodociągowej,
  • przyłącza wodociągowe do granic działek wraz z 52 studniami wodomierzowymi,
  • budowę budynku stacji uzdatniania wody,
  • instalacje elektryczne stacji,
  • instalacje urządzeń technologicznych,
  • budowę zbiornika wody czystej,
  • budowę odstojnika i studni chłonnych,
  • wykonanie sterowania i automatyki w stacji uzdatniania wody.

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.barlinek.pl.

źródło: biznes-polska.pl
zdjęcie: marketing-barlinek.pl