Kalendarium

22.07
Wtorek

Jak legalnie prowadzić firmę instalacyjno-serwisową w branży chłodnictwa i klimatyzacji? Kluczowe wymogi prawa ekologicznego dziś i jutro

Termin: 22.07.2014Miejsce: Gdańsk 

Jak legalnie prowadzić firmę instalacyjno-serwisową w branży chłodnictwa i klimatyzacji? Kluczowe wymogi prawa ekologicznego dziś i jutro - Terminy szkoleń:

  • Warszawa: 31 maja 2014 r. (sobota)
  • Poznań: 3 czerwca 2014 r. (wtorek)
  • Katowice: 10 czerwca 2014 r. (wtorek)
  • Gdańsk: 24 czerwca 2014 r. (wtorek)
  • Wrocław: 9 lipca 2014 r. (wtorek)
  • Kraków: 15 lipca 2014 r. (wtorek)
  • Łódź: 22 lipca 2014 r. (wtorek)

Celem szkolenia jest uświadomienie i usystematyzowanie wszystkich obowiązków firm instalacyjno-serwisowych związanych ze stosowaniem czynników chłodniczych typu HCFC i HFC, a wynikających z ekologicznych aktów prawnych.

Uczestnicy szkolenia nabędą całościową wiedzę o tym - co i pod jakimi warunkami jest dozwolone, jakie działania należy obowiązkowo wykonywać, jaka działalność wymaga pozwolenia stosownych organów lub dokonania zgłoszenia w odpowiednim urzędzie, jak prowadzić wymagane prawem ewidencje, jak sporządzać obowiązkowe sprawozdania oraz gdzie i w jakim terminie je składać, jak kalkulować opłaty za korzystanie ze środowiska, jak przygotować się do kontroli WIOŚ i spokojnie ją przebyć.

Jak legalnie prowadzić firmę instalacyjno-serwisową w branży chłodnictwa i klimatyzacji? Kluczowe wymogi prawa ekologicznego dziś i jutro - Adresaci szkolenia:

Mając powyższe na uwadze, w szkoleniu "Jak legalnie prowadzić firmę instalacyjno-serwisową..." z pewnością powinni wziąć udział przedstawiciele wszystkich firm instalacyjno-serwisowych branży chłodnictwa i klimatyzacji, które nie dysponują wydzielonymi działami ochrony środowiska. Ponadto, pracownicy większych firm, w których funkcjonują odrębne zespoły zarządzania środowiskowego - również skorzystają z udziału w szkoleniu. Uzyskają oni bowiem najbardziej aktualne i usystematyzowane informacje o obowiązkach związanych z odpowiedzialnym stosowaniem czynników chłodniczych, jak również cenne procedury i wzory dokumentów sprawdzone w praktyce.

Szkolenie będzie najbardziej przydatne dla osób odpowiedzialnych za koordynację przestrzegania w firmie przepisów ochrony środowiska.

źródło: http://www.aveeco.pl/szkolenia