Kalendarium

26.07
Wtorek

Szkolenie - Eksploatacja i konserwacja urządzeń chłodniczych: zagrożenia pracy i przeciwdziałanie

Termin: 26.07.2011Miejsce: Gdańsk 

Termin: 26 - 27 września 2011 r.
Miejsce: Gdańsk
Informacje dodatkowe: Szkolenie w ramach Modułowego Systemu Szkoleń organizowanego przez I.P.P.U. Masta Sp. z o.o. - Gdańskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji.

Moduł CH-1: EKSPLOATACJA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH: zagrożenia pracy i przeciwdziałanie.

Tematyka szkolenia:

  • przepisy dotyczące eksploatacji urządzeń chłodniczych
  • podstawowe czynności związane z obsługą urządzenia chłodniczego
  • zapobieganie awariom
  • bezpieczeństwo i higiena posługiwania się czynnikami chłodniczymi, olejami i nośnikami ciepła
  • pozostałe zagrożenia życia i zdrowia, środki ostrożności i pierwsza pomoc
  • zasady zachowania się podczas awarii urządzeń chłodniczych.

Każdy uczestnik szkolenia "Eksploatacja i konserwacja urządzeń chłodniczych: zagrożenia pracy i przeciwdziałanie" otrzyma zestaw materiałów. Zakres tematyczny stanowi jeden z elementów wymagań egzaminu na Certyfikat Kompetencji Kategorii A, B i C.

źródło i zdjęcie: tchik.com.pl