Kalendarium

29.07
Czwartek

Szkolenie "Studium wykonalności jako element procedury ubiegania się o dofinansowanie projektu inwestycyjnego ze środków UE"

Termin: 29.07.2010Miejsce: Warszawa 

Termin: 29 lipca 2010 r.
Miejsce: Warszawa
Informacje dodatkowe:

 

Szkolenie ma charakter teoretyczno-praktyczny, najlepsze praktyki, studia przypadków. Program szkolenia opiera się na wytycznych obowiązujących dla wybranych Regionalnych Programów Operacyjnych oraz krajowych Programów Operacyjnych.

Omawiane moduły:

1.Rola Studium Wykonalności z punktu widzenia procesu podejmowania decyzji inwestycyjnej.
2.Struktura Studium Wykonalności.
3.Fazy życia projektu inwestycyjnego, funkcja i definicja Studium Wykonalności.
4.Studium Wykonalności jako element procedury ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu inwestycyjnego ze środków funduszy UE.
5.Opracowanie Studium Wykonalności w ramach wybranego Programu Operacyjnego 2007-2013 (warsztaty).
Czas trwania 16h.

źródło i zdjęcie: wnp.pl