Kalendarium

26.06
Wtorek

Ochrona przeciwporażeniowa i pomiary w instalacjach o napięciu powyżej 1 kV - zgodnie z aktualnymi wymaganiami prawnymi

Termin: 26.06.2018Miejsce: Warszawa 

Termin i miejsce: 26 czerwca 2018 r. - Warszawa
Dodatkowe informacje: Celem szkolenia jest omówienie środków i wymagań ochrony w instalacjach powyżej 1 kV, sposobów ograniczania napięć dotykowych rażeniowych w instalacjach elektroenergetycznych wysokiego napięcia oraz rodzajów i terminów badań instalacjach powyżej 1 kV, gdzie podstawowym środkiem ochrony jest uziemienie.

Szkolenie przeznaczone jest dla elektryków wykonujących okresowe i pomontażowe sprawdzenia i pomiary instalacji i urządzeń elektrycznych.

UWAGA: Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Wymagane jest dostarczenie pocztą przed szkoleniem oryginału oświadczenia (nie fax, nie skan) dot. zwolnienia z podatku VAT.

Szczegóły na temat szkolenia dostępne na stronie http://www.akademiadashofera.pl/ochrona-przeciwporazeniowa-i-pomiary-w-instalacjach-o-napieciu-powyzej-1-kv-zgodnie-z-aktualnymi-wymaganiami-prawnymi-product19opi/