Kalendarium

13.06
Środa

Egzekucja należności za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków według najnowszych regulacji prawnych

Termin: 13.06.2018Miejsce: Warszawa 

Termin i miejsce: 13 czerwca 2018 r. - Warszawa
Dodatkowe informacje: Celem szkolenia jest zapoznanie z najnowszymi regulacjami prawnymi dotyczącymi egzekucji należności za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Szkolenie ukierunkowane jest na aspekty praktyczne związane z egzekwowaniem należności za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Szkolenie adresowane jest do wszystkich podmiotów prowadzących działalność w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Przedmiot szkolenia dotyczy przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, a także urzędy gminne. W trakcie seminarium istnieje możliwość zadawania pytań referentowi i analizowania problemów praktycznych, które są związane z egzekucją należnością za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

UWAGA: Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Wymagane jest dostarczenie pocztą przed szkoleniem oryginału oświadczenia (nie fax, nie skan) dot. zwolnienia z podatku VAT.

Szczegółowe informacje na stronie http://www.akademiadashofera.pl/egzekucja-naleznosci-za-zaopatrzenie-w-wode-i-odprowadzanie-sciekow-product19enw/