Kalendarium

28.07
Piątek

Obsługa i programowanie automatyki kotłowej

Termin: 28.07.2017Miejsce: Mysłowice, Wrocław 

Terminy i miejsca:
27 lipca 2017 r., godz. 9:00 - Mysłowice
28 lipca 2017 r., godz. 9:00 - Wrocław
Dodatkowe informacje:

Zakres szkolenia Viessman:

  • Automatyka stałotemperaturowa i pogodowa Vitotronic„
  • Budowa regulatorów Vitotronic„
  • Zabezpieczenia temperaturowe TR i STB„
  • Obsługa regulatorów z poziomu
  • użytkownika - ustawianie parametrów, programowanie„
  • Programowanie automatyki od strony serwisowej - algorytmy pracy
  • „Wyposażenie dodatkowe automatyki - dobór i podłączenie

Wskazówka:
Szkolenie z automatyki kotłowej Vitotronic daje bardzo dobre podstawy do uczestnictwa w szkoleniach z uruchomienia kotłów

Warunek uczestnictwa - aktualne uprawnienia zgodne z przepisami URE
„
Grupa  1
– uprawnienia elektryczne eksploatacyjne:
   - urządzenia, instalacje sieci elektryczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV
   - aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia automatycznej regulacji

Szczegóły na stronie: https://www.viessmann-szkolenia.pl/kalendarz-szkolen