Kalendarium

21.06
Wtorek

Seminarium: "Zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków"

Termin: 21.06.2016Miejsce: Warszawa 

Data: 21 czerwca 2016 r., w godz: 10:00 - 16:00
Miejsce: Warszawa
Dodatkowe informacje: Celem szkolenia jest zapoznanie z regulacjami prawnymi dotyczącymi zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Seminarium ukierunkowane jest na aspekty praktyczne związane z umowami o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Szkolenie adresowane jest do wszystkich podmiotów prowadzących działalność w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Przedmiot szkolenia dotyczy przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, a także urzędy gminne. W trakcie seminarium istnieje możliwość zadawania pytań referentowi i analizowania problemów praktycznych, które są związane z egzekucją należnością za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Ekspertem seminarium "Zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków" jest Marta Pawlak - adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, członkini Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Ukończyła Centrum Prawa Amerykańskiego na Uniwersytecie Warszawskim, prowadzone przez University of Florida. Stypendystka programu LL. M. z zakresu prawa międzynarodowego na UCP w Lizbonie. Od wielu lat współpracuje z sektorem prywatnym i publicznym. Autorka szeregu publikacji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami. 

Koszt uczestnictwa: 594,15 PLN + 23%VAT za zgłoszenie do dnia 31 maja 2016 - rabat 15%, 699,00 PLN + 23%VAT dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Liczba miejsc ograniczona.

źródło: Akademia Dashofera