Kalendarium

09.06
Wtorek

VI Konferencja "Jakość energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych w Polsce"

Termin: 09.06.2015Miejsce: Białka Tatrzańska 

Termin: 9-10 czerwca 2015 r.
Miejsce: Hotel Bania, Białka Tatrzańska
Dodatkowe informacje:

VI Konferencja "Jakość energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych w Polsce" - tematyka:

  • Jakość dostaw energii - benchmarking europejski i polski            
  • Jakość Handlowa. Zagadnienia ekonomiczne i prawne
  • Systemy pomiarowe jakości energii      
  • Monitorowanie jakości energii – aparatura pomiarowa i możliwości systemu AMI         
  • Wpływ urządzeń wytwórczych i odbiorczych na parametry jakościowe energii
  • Metody i urządzenia do poprawy jakości energii elektrycznej. Kompatybilność elektromagnetyczna

W ramach pierwszej sesji odbędzie się panel pt. Jakość dostaw energii - benchmarking europejski i polski oraz aktualne wymagania legislacyjne, w którym wezmą udział przedstawiciele Spółek Dystrybucyjnych, Ministerstwa Gospodarki, Federacji Konsumentów i AGH.

źródło: Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej

Nie przeocz w tym miesiącu