Kalendarium

23.06
Poniedziałek

Świadectwo kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych - Kurs

Termin: 23.06.2014Miejsce: Warszawa 

Termin: 23 czerwca 2014 r.
Dodatkowe informacje: W związku z tym, że w Polsce nie zostały wprowadzone żadne uregulowania prawne dotyczące f-gazów, także osoby i podmioty stosujące f-gazy są zobowiązane do posiadania świadectwa kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych. (Są to przede wszystkim czynniki chłodnicze z grupy HFC - np.: R134a, mieszaniny z serii R4xx i R5xx czyli R404A, R407C, R410A).

Świadectwa kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych dotyczą przede wszystkim branży chłodniczej, klimatyzacyjnej oraz pomp ciepła. Drugą grupą są firmy, które zajmują się środkami przeciwpożarowymi. Świadectwo kwalifikacji potocznie określane jest jako uprawnienia chłodnicze lub ozonowe świadectwo kwalifikacji.

Kto musi posiadać świadectwo kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych?

  • Podmioty handlujące substancjami kontolowanymi (czynniki chłodnicze, substancje gaśnicze).
  • Podmioty obsługujące urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne, pompy ciepła, urządzenia gaśnicze, oraz wszystkie inne, które zawierają substancje kontrolowane oraz f-gazy.
  • Podmioty zajmujące się utylizacją i destrukcją urządzeń zawierających substancje kontrolowane i f-gazy.
  • Podmioty zajmujące się recyklingiem oraz regeneracją substancji kontrolowanych.

Gdzie można zdobyć świadectwo świadectwo kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych?

Kursy przygotowawcze do egzaminu oraz egzaminy na świadectwa kwalifikacji organizuje:
Politechnika Warszawska
Instytut Techniki Cieplnej
ul. Nowowiejska 21/25
00-665 Warszawa
tel.: 22 234 52 21
tel.: 22 234 52 32

Zgłoszenia przyjmowane są przez internet: http://swiadectwa.chbd.pl/.

Instytut Techniki Cieplnej prowadzi kursy i egzaminy w trzech zakresach:
1)     w zakresie obrotu substancjami kontrolowanymi,
2)     w zakresie naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami,
4)     w zakresie demontażu instalacji i urządzeń, odzysku substancji kontrolowanych, recyklingu, regeneracji i unieszkodliwiania oraz obrotu substancjami przeznaczonymi do tego celu.

źródło: http://swiadectwa.chbd.pl/

Nie przeocz w tym miesiącu