Kalendarium

11.06
Poniedziałek

Szkolenie techniczne dla pracownic i pracowników branży chłodnictwa

Termin: 11.06.2012 - 13.06.2012Miejsce: Kraków 

Szkolenie techniczne dla pracownic i pracowników branży chłodnictwa realizowane jest w oparciu o Rozporządzenie Komisji (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych oraz Rozporządzenie Komisji (WE) nr 303/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiające minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane.

W ramach realizowanego przez COCH projektu "Szkolenia techniczne dla pracownic i pracowników branży chłodnictwa" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pracownicy sektora MSP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) mogą skorzystać z atrakcyjnej oferty szkolenia skierowanej do osób związanych z projektowaniem, produkcją, montażem, eksploatacją i serwisem stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane.

Szkolenie techniczne dla pracownic i pracowników branży chłodnictwa obejmuje:

  • 16 godzin wykładów (podstawy chłodnictwa; budowa i eksploatacja urządzeń chłodniczych; postępowanie z systemem i czynnikiem ziębniczym podczas instalacji, serwisowania i odzysku czynnika, przepisy prawne i normy);
  • 4 godziny zająć praktycznych (identyfikacja stanu czynnika ziębniczego w urządzeniu/ instalacji, odzysk czynnika, kontrola instalacji/urządzenia przed uruchomieniem, kontrola szczelności, spawanie/lutowanie)
  • 3 godziny egzaminu (egzamin teoretyczny i praktyczny).

W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby legitymujące się wykształceniem co najmniej zasadniczym zawodowym zatrudnione w MSP. Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o jego ukończeniu. Pozytywny wynik egzaminu jest podstawą do otrzymania zaświadczenia o zdanym egzaminie w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych. W Polsce nie ma jeszcze możliwości uzyskania odpowiedniego certyfikatu.

Udział uczestnika w kosztach szkolenia wynosi (koszt obejmuje szkolenie, egzamin, zakwaterowanie i wyżywienie):

  • 501,88 zł dla mikro i małych przedsiębiorstw
  • 752,83 zł dla średnich przedsiębiorstw.

źródło i zdjęcie: coch.krakow.pl