Kalendarium

07.06
Wtorek

Szkolenie - "Efektywność energetyczna. Białe certyfikaty jako wsparcie dla osiągania celów"

Termin: 07.06.2011Miejsce: Warszawa 

Termin: 7 czerwca 2011 r.
Miejsce: Warszawa
Informacje dodatkowe: Celem ustawy o efektywności energetycznej jest stworzenie ram prawnych dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej gospodarki, obejmujących mechanizm wsparcia i prowadzących do uzyskania wymiernych oszczędności energii wymaganych na podstawie dyrektywy.

Białe certyfikaty będą wydawane za działania prowadzone w trzech obszarach:

 • zwiększenie oszczędności energii przez odbiorców końcowych,
 • zwiększenia oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych / zwiększenie sprawności wytwarzania energii
 • zmniejszenia strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle lub dystrybucji.

Do celów szkolenia należy:

 • przedstawienie głównych założeń ustawy o efektywności energetycznej;
 • przedstawienie mechanizmu białych certyfikatów jako wsparcia dla osiągania celów;
 • omówienie kierunków i zasad funkcjonowania systemu;
 • przedstawienie zakresu obowiązków przedsiębiorstw oraz systemu sankcji i kar pieniężnych za brak realizacji przedsięwzięć energooszczędnych;
 • zapoznanie uczestników z możliwościami finansowania inwestycji energooszczędnych.

Wydarzenie kierowane jest do wszystkich przedsiębiorstw branży elektroenergetycznej i ciepłowniczej w tym:

 • Elektrowni
 • Elektrociepłowni
 • Ciepłowni
 • Przedsiębiorstw energetycznych
 • Przemysłu.

źródło i zdjęcie: scc.com.pl

Nie przeocz w tym miesiącu