Kalendarium

21.06
Wtorek

Warsztaty klimatyzacyjne dla personelu montażowego, odbiorczego i serwisowego

Termin: 21.06.2011Miejsce: Poznań 

Termin: 21 czerwca 2011 r.
Miejsce: Poznań
Informacje dodatkowe: Warsztaty odbywać się będą w siedzibie firmy Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o., Poznań, ul. św. Wincentego 7. Koszt szkolenia to 500 zł + 23% VAT/os. i 350 zł + 23 % VAT dla kolejnej osoby z tej samej firmy. Przy zakupie w ciągu tygodnia od szkolenia 4 dowolnych klimatyzatorów z naszej oferty - zwracane są koszty szkolenia.

Program warsztatów klimatyzacyjnych dla personelu montażowego, odbiorczego i serwisowego:

  • część teoretyczna

-Podstawy klimatyzacji - pojęcia podstawowe, przemiany na wykresie h-x, komfort klimatyczny, struktury układów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
-Metody chłodzenia powietrza w klimatyzacji.

  • część praktyczna

-Budowa i zasada działania klimatyzatorów typu split i compact.
-Zasady montażu, nastawy, regulacja i konserwacja klimatyzatorów typu compact i split.
-Naprawa urządzeń klimatyzacyjnych. Odzysk i napełnianie czynnikami chłodniczymi klimatyzatorów.
-Wycofywanie z eksploatacji i likwidacja klimatyzatorów.
-Czynności serwisowe: posługiwanie się schematami urządzeń i instalacji, odczyty i interpretacja wskazań przyrządów, nastawy przyrządów regulacyjnych i zabezpieczających, sprawdzanie szczelności urządzeń przy użyciu wykrywaczy nieszczelności, obsługa stacji odzysku, opróżnianie (odzysk), napełnianie instalacji, recykling (uzdatnianie) czynnika przy użyciu stacji odzysku, dokumentowanie wykonywanych czynności.

źródło i zdjęcie: systherm.pl

Nie przeocz w tym miesiącu