Kalendarium

17.06
Czwartek

Konferencja "Woda i ścieki w energetyce 2010"

Termin: 17.06.2010Miejsce: Poznań 

Termin: 17 - 18 czerwca 2010 r.
Miejsce: Poznań
Informacje dodatkowe:

Konferencja Woda i ścieki w energetyce 2010 przeznaczona jest dla specjalistów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, specjalistów odpowiedzialnych za jakość wody, specjalistów od utrzymania urządzeń kotłowych i utrzymania ruchu z elektrowni zawodowych i przemysłowych, elektrociepłowni oraz ciepłowni komunalnych i przemysłowych.

Podstawowe cele konferencji:

  • Przybliżenie problemów technicznych i technologicznych, związanych z wykorzystaniem wody w sektorze energetycznym.
  • Przedstawienie możliwości zagospodarowania oraz neutralizacji bądź minimalizacji szkodliwego wpływu na środowisko ścieków generowanych w procesie produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

Program konferencji obejmuje m.in.:
- Panele tematyczne: (w trakcie paneli referaty specjalistyczne)
• Technologie oczyszczania i zagospodarowania ścieków w energetyce. Urządzenia i systemy. Źródła i odmiany ścieków, zamykanie obiegów wodnych, ponowne wykorzystanie wód odpadowych, osady ściekowe, urządzenia i aparatura do kontroli parametrów procesowych fizycznych, fizykochemicznych  i chemicznych ścieków
• Przygotowanie i uzdatnianie wody w systemach energetycznych.
Wstępne przygotowanie wody – przegląd urządzeń i technologii, demineralizacja wody - przegląd urządzeń          i technologii, membranowe metody oczyszczania wody, technologie wyparnicze, urządzenia i aparatura do kontroli procesu uzdatniania wody
• Prezentacja rozwiązań gospodarki wodno-ściekowej w zakładach branży energetycznej
- Prezentacje ofert firm specjalistycznych w formie prelekcji i stoisk wystawowych.
- Spotkania i rozmowy biznesowe.
- Zwiedzanie wybranych instalacji Dalkia Poznań ZEC.

źródło i zdjęcie: informacja prasowa

Nie przeocz w tym miesiącu