Kalendarium

20.05
Piątek

Seminarium: Badania instalacji elektrycznych i najczęściej popełniane błędy przy ich wykonywaniu

Termin: 20.05.2016Miejsce: Warszawa 

Termin: 20 maja 2016 r., godziny 10:00 - 15:00
Miejsce: Warszawa
Dodatkowe informacje: Szkolenie skierowane jest do osób wykonujących sprawdzania instalacji elektrycznych oraz do osób dozoru w firmach świadczących usługi sprawdzania instalacji i urządzeń elektrycznych. Celowym byłoby aby uczestniczyli w szkoleniu również administratorzy budynków i osoby z dozoru działów technicznych.

Celem szkolenia jest wdrożenie wymagań norm dotyczących ochrony przeciwporażeniowej i prawidłowego sprawdzania instalacji, aby eliminować z eksploatacji instalacje stwarzające zagrożenie porażeniowe.

Ekspert seminarium "Badania instalacji elektrycznych i najczęściej popełniane błędy przy ich wykonywaniu"

mgr inż. Fryderyk Łasak - absolwent Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH w roku 1964. Prowadzi działalność jako Zakład Badań Elektrycznych "El-Fred" wykonując badania dielektrycznego sprzętu ochronnego oraz okresowe i pomontażowe sprawdzania instalacji elektrycznych. Opracowuje i wygłasza referaty związane z ochroną przeciwporażeniową, wykonywaniem sprawdzań instalacji elektrycznych i szkoleniem elektryków do egzaminów na grupę kwalifikacyjną. Jest członkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich, w Oddziale Nowa Huta, gdzie pełni funkcję przewodniczącego Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych.

Koszt uczestnictwa: 527 PLN + 23%VAT za zgłoszenie do dnia 08 kwietnia 2016 r. rabat 15%. 620.00 PLN + 23%VAT.
Każdy uczestnik otrzymuje udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Liczba miejsc ograniczona.

źródło: http://www.akademiadashofera.pl/?d=seminaria&id=755&wa=E7-02539-E&adr_em=1454306&adr_no=E426394&emlink=1