Kalendarium

13.05
Poniedziałek

VI Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej

Termin: 13.05.2013Miejsce: Toruń 

Termin: 13 - 14 maja 2013 r.
Miejsce: Toruń
Informacje dodatkowe: VI Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej, odbędzie się w Toruniu w Dworze Artusa, pod hasłem "Kolektory słoneczne i systemy fotowoltaiczne w energetyce prosumenckiej". Forum jest największym na skalę krajową spotkaniem branży energetyki słonecznej.

Patronat Honorowy nad Forum objął: Minister Gospodarki - Janusz Piechociński, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki - Marek Woszczyk, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezydent Torunia - Michał Zaleski oraz Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej.

VI Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej będzie jednocześnie kulminacyjnym punktem obchodów kampanii Europejskie Słoneczne Dni. Spotkanie skierowane jest przede wszystkim do producentów, instalatorów i dystrybutorów systemów słonecznych (cieplnych i elektrycznych), projektantów, architektów oraz inwestorów publicznych i przemysłowych oraz samorządowców. Tradycją, już jest, że Forum jest okazją do zacieśnienia i sformalizowania współpracy w ramach firm produkcyjnych i instalatorskich sektora energetyki słonecznej w Polsce i w UE oraz zielonej gospodarki.

Forum, podobnie jak rok temu, towarzyszyć będzie wystawa instalacji słonecznych. Dwudniowa wystawa odbędzie się na rynku Starego Miasta przed Dworem Artusa i będzie dedykowana mieszkańcom Torunia oraz turystom zwiedzającym Toruń w ramach europejskiej sieci "Europejskie Słoneczne Dni".

Rejestracja uczestników odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną na stronie: www.solarforum.ieo.pl.

źródło: IEO

Nie przeocz w tym miesiącu