Kalendarium

16.05
Środa

XII Konferencja Naukowo-Techniczna - Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego

Termin: 16.05.2012 - 18.05.2012Miejsce: Kielce - Cedzyna 

Wśród tematów poruszanych w trakcie Warsztatów Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego znajdą się:

  • Zagadnienia formalno-prawne i finansowo-podatkowe w zakresie własności intelektualnej oraz prawa autorskiego w działalności Rzeczoznawcy Budowlanego.
  • Systemy monitoringu i nieniszczące metody badawcze stosowane w ocenie stanu technicznego obiektów budowlanych z analizą wyników i przykładami zastosowań.
  • Ocena stanu technicznego i trwałości konstrukcji z uwzględnieniem wpływu środowiska i innych oddziaływań zewnętrznych.

Program XII Konferencji Naukowo-Technicznej obejmuje:

  • Referaty zamawiane w formie wykładów nt. wybranych zagadnień formalno-prawnych rzeczoznawstwa, zasad monitoringów obiektów budowlanych oraz metod badawczych i analiz diagnozowanych konstrukcji budowlanych, a także metod napraw i wzmocnień konstrukcji żelbetowych.
  • Referaty zgłoszone przez uczestników nt. ciekawych ekspertyz.
  • Dyskusje tematyczne zainspirowane przez wygłoszone wykłady i referaty.
  • Prezentacje sprzętu diagnostycznego i materiałów do napraw i wzmocnień.
  • Prezentacje wydawnictw naukowo-technicznych.
  • Spotkania inżynierskie.

Za zgodą autorów referaty mogą być opublikowane w czasopismach budowlanych.

źródło i zdjęcie: rzeczoznawstwo2012.tu.kielce.pl

Nie przeocz w tym miesiącu