Kalendarium

14.05
Poniedziałek

Seminarium - Prawo budowlane - najnowsze zmiany w przepisach

Termin: 14.05.2012Miejsce: Warszawa 

Celem seminarium "Prawo budowlane 2012 - najnowsze zmiany w przepisach" jest omówienie aktualizacji postanowień dotyczących prawa budowlanego.

Seminarium "Prawo budowlane 2012 - najnowsze zmiany w przepisach" skierowane jest do specjalistów ds. inwestycji, dyrektorów ds. rozwoju i analiz, inwestorów i deweloperów, zarządców nieruchomości, projektantów, firm wykonawczych i kierowników budów, pracowników gmin, starostw oraz inspektoratów nadzoru budowlanego.

Prelekcję podczas spotkania poprowadzi Mariola Berdysz - dyrektor Fundacji Wszechnicy Budowlanej. Mariola Berdysz specjalizuje się w szkoleniach z zakresu prawa budowlanego i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przez kilka lat pełniła funkcję Architekta Wojewódzkiego w Sieradzu, pracowała w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego w Warszawie.

Program seminarium "Prawo budowlane - najnowsze zmiany w przepisach":

  • Podstawowe definicje z ustawy i innych przepisów.
  • Procedury poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych.
  • Projekt budowlany - projekt zmiany rozporządzenia i wprowadzenie obowiązującej normy.
  • Istotne i nieistotne zmiany projektu budowlanego i warunków pozwolenia na budowę.
  • Samowola budowlana.
  • Oddanie obiektu do użytkowania.
  • Charakterystyka energetyczna budynku a świadectwo charakterystyki energetycznej.
  • Zmiana sposobu użytkowania obiektu.

Koszt uczestnictwa w seminarium wynosi 499,00 zł + 23% VAT (424,15 zł + 23% VAT przy zgłoszeniu do dnia 23 kwietnia br.). Opłata obejmuje udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu seminarium.

źródło i zdjęcie: akademiadashofera.pl

Nie przeocz w tym miesiącu