Kalendarium

14.05
Poniedziałek

Europejski Kongres Gospodarczy

Termin: 14.05.2012Miejsce: Katowice 

Termin: 14 - 16 maja 2012 r.
Miejsce: Katowice
Informacje dodatkowe: Europejski Kongres Gospodarczy odbędzie się w Katowicach w dniach 14 - 16 maja 2012 r. Organizatorzy jak zwykle otwarci są na propozycje tematyczne do powstającej agendy i zapraszają do aktywnej współpracy przy jej tworzeniu.

Europejski Kongres Gospodarczy organizowany jest od 2009 r. przez Grupę PTWP w stolicy Górnego Śląska, a każda kolejna edycja przewyższała poprzednią pod względem liczby uczestników, rangi gości, zakresu tematyki. Jak podkreślali komentatorzy, trzy pierwsze przyczyniły się do kształtowania nowoczesnego, adekwatnego do przeobrażeń społeczno-gospodarczych wizerunku Katowic, regionu i kraju w Europie.

Organizatorzy Europejskiego Kongresu Gospodarczego spodziewają się około 6 tys. gości, wśród których nie zabraknie najważniejszych osób w europejskiej gospodarce - polityków, menedżerów największych europejskich firm, ekspertów gospodarczych, naukowców.

Poprzednią edycję Europejskiego Kongresu Gospodarczego otwierała sesja z udziałem premierów czterech państw Europy Środkowej a jako honorowi goście do Katowic przyjechali byli i urzędujący komisarze UE i przedstawiciele największych korporacji europejskich. W stu sesjach i debatach panelowych wzięło udział 900 panelistów, a wydarzeniom Kongresu towarzyszyło zainteresowanie 500 przedstawicieli krajowych i europejskich mediów.

Główne tematy Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2012:

 • Europa 2020:
 1. Budżet UE jako odpowiedź na wyzwania kryzysu zadłużeniowego i spowolnienia gospodarczego.
 2. Nowe mechanizmy rozwojowe w budżecie UE. Priorytety i strategie.
 3. Efektywność wykorzystania środków budżetowych.
 4. Konkurencyjna gospodarka Unii Europejskiej.
 5. Kryzys finansowy UE - czas pilnych działań naprawczych.
 • Polityka energetyczna Unii Europejskiej. Unijna polityka ochrony klimatu a relacje wewnątrz Wspólnoty:
 1. Integracja wobec wspólnego celu albo Europa dwóch prędkości. Cele polityki klimatycznej w oczach "radykałów" i "buntowników". Przestrzeń dla kompromisu.
 2. Polityka energetyczna i dążenie do bezpieczeństwa energetycznego jako czynniki integrujące kraje członkowskie.
 3. Walka ze zmianami klimatu w kontekście globalnym - wnioski dla Europy ze szczytu w Durbanie.
 • Innowacje - globalny wyścig trwa:
 1. Dlaczego przegrywamy? Warunki dla europejskiego przełomu w dziedzinie innowacyjności.
 2. Czynniki miękkie (edukacja, klimat dla innowacji, zmiany w mentalności, duch współpracy) i twarde (środki na badania i rozwój, prawne i polityczne mechanizmy wsparcia).
 3. Innowacje w praktyce. Sprawdzone światowe i europejskie modele współpracy nauki i biznesu.
 • UE i kraje Europy Centralnej - wobec spowolnienia gospodarczego:
 1. "Stara" i "nowa" Europa - zależności, różnice i przewagi. Jak wspólnie stymulować rozwój gospodarek w czasach niepewności? Więcej integracji - energia Europy Centralnej wobec wewnętrznego kryzysu Unii. Infrastruktura i dostęp do surowców, rynek i inwestycje, wzrost gospodarczy.
 2. Zmiany na Wschodzie. Polityka zagraniczna UE szansą na nowy impuls w rozwoju gospodarczym.

Zarówno zaplanowana tematyka Europejskiego Kongresu Gospodarczego, jak i merytoryczny dorobek kolejnych jego edycji, był zawsze efektem współpracy i szerokich konsultacji – wśród panelistów, gości i innych partnerów tego przedsięwzięcia.

źródło i zdjęcie: wnp.pl

Nie przeocz w tym miesiącu