Kalendarium

09.05
Poniedziałek

Szkolenie "Układy termodynamiczne w pompach ciepła w teorii i praktyce"

Termin: 09.05.2011Miejsce: Kraków 
Termin: 9-10 maja 2011 r.
Miejsce: Kraków
Informacje dodatkowe: Uczestnicy w ramach szkolenie uzyskują wiedzę z następującego zakresu:

 • wybrane zagadnienia z termodynamiki
 • czynniki chłodnicze - właściwości, rodzaje
 • sprężarkowe pompy ciepła
 • zasada działania układów chłodniczych
 • straty energetyczne w sprężarkowych pompach ciepła i rzeczywisty współczynnik wydajności
 • źródła ciepła niskotemperaturowego i sposoby jego pozyskiwania
 • elementy konstrukcyjne sprężarkowych pomp ciepła
 • wymienniki ciepła (skraplacze, parowniki, wpływ wymienników ciepła na działanie pomp ciepła)
 • urządzenia regulacyjne i sterujące, zawory rozprężne, presostaty i termostaty, urządzenia.

Część praktyczna przewidziana w drugim dniu szkolenia:

Część praktyczna odbywa się na trzech stanowiskach szkoleniowych z pompami ciepła Vitocal 200-S, Vitocal 350-A, Vitocal 160-A. Przy jednym stanowisku znajduje się maksymalnie 5 osób + trener.

Część praktyczna obejmuje m.in. poniższą problematykę:

 • pomiary parametrów działania
 • ocena parametrów pracy za pomocą diagnostyki przeprowadzonej z poziomu regulatora Vitotronic
 • analiza pracy układów chłodniczych, wykrywanie usterek
 • symulacja zmian parametrów dolnego i górnego źródła ciepła - wpływ na wydajność pompy ciepła
 • sprężarki z ekonomizerem (cykl EVI w Vitocal 350-A) - analiza pracy, zalety cyklu EVI
 • praktyczne wykonanie próby szczelności instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami
 • sporządzenie protokołu z ciśnieniowej próby szczelności
 • praktyczne wykonanie próżni i suszenie instalacji
 • uruchomienie i pomiary parametrów pracy urządzenia Vitocal 200-S.

Szkolenie odbywać się będzie na terenie Centralnego Ośrodka Chłodnictwa w Krakowie i prowadzone będzie przez doświadczonych chłodników i pracowników Akademii Viessmann. Koszt szkolenia: 58 zł netto (rejestracja) + 500 zł netto (szkolenie).

źródło i zdjęcie: coch.krakow.pl

Nie przeocz w tym miesiącu