Kalendarium

31.05
Wtorek

Konferencja - IV Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej

Termin: 31.05.2011Miejsce: Warszawa 

Termin: 31 maja 2011 r.
Miejsce: Warszawa
Informacje dodatkowe: Organizator zapraszamy do udziału w IV Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej, tym razem Forum odbędzie się w Warszawie 31 maja br. Organizatorem Forum jest Instytut Energetyki Odnawialnej. Forum towarzyszyć będzie wystawa instalacji słonecznych. Tradycją już jest, że Forum to okazja do zacieśnienia i sformalizowania współpracy w sektorze energetyki słonecznej w Polsce i w UE oraz zielonej gospodarki pod hasłem "przemysł słoneczny innym przemysłom".

Specjalnymi gośćmi Forum będą:

  • Robin Welling - Prezes Europejskiej Federacji Przemysłu Energetyki Słonecznej, który uczestniczył również w ubiegłym roku w Forum;
  • Roger Hackstock - dyrektor zarządzający AustriaSolar - firmy, która po raz pierwszy w Europie w 2001 r. zorganizowała Europejskie Słoneczne Dni;
  • Jan Erik Nielsen - sekretarz Solar Key Network z firmy PlanEnergi.

Podczas Forum zostanie przedstawiony rynek kolektorów słonecznych w Polsce (najnowsze statystyki sprzedaży wg badań prowadzonych corocznie przez IEO, trendy, kierunki rozwoju) oraz rynek kolektorów słonecznych w UE (zbiorcze statystyki sprzedaży kolektorów słonecznych w UE prowadzone przez ESTIF, instrumenty wsparcia zielonego ciepła w nowej ustawie dot. OZE).

W trakcie Forum przedstawione będzie m.in.:

  • kampanie informacyjne i marketingowe jako instrumenty wsparcia sektora energetyki słonecznej: podsumowanie pierwszej edycji kampanii Europejskie Słoneczne Dni www.slonecznedni.pl (kampania odbędzie się w pierwszej połowie maja - więcej informacji tutaj);
  • wnioski i podsumowanie rocznej działalności programu kredytów z dotacją na budowę instalacji kolektorów słonecznych NFOŚiGW;
  • energetyka słoneczna w zastosowaniach przemysłowych: systemy magazynowania energii w instalacjach słonecznych termicznych, zarządzania energią i inteligentne sieci.

Końcowym elementem IV Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej będzie panel dyskusyjny, którego głównymi tematami będą:

  • potrzeby inwestorów i nowe możliwości wsparcia finansowego dla sektora kolektorów słonecznych;
  • nowe technologie i rynki dla kolektorów słonecznych.

Do udziału w dyskusji zaproszeni zostali m.in. przedstawiciele: Ministerstwa Gospodarki, NFOŚiGW, Związku Banków Polskich, PKPP Lewiatan, Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, Panelu Słonecznego, Związku Powiatów Polskich. Więcej informacji dotyczących Forum oraz rejestracja na stronie ieo.pl.

źródło i zdjęcie: ieo.pl/solarforum

Nie przeocz w tym miesiącu