Kalendarium

25.05
Środa

IX Konferencja "Instalacje elektryczne niskiego, średniego i wysokiego napięcia"

Termin: 25.05.2011Miejsce: Poznań 

Termin: 25 maja 2011 r.
Miejsce: Poznań
Informacje dodatkowe:

Program Konferencji:

 • Otwarcie konferencji - Prezes Oddziału Poznańskiego SEP
 • Praca punktu neutralnego sieci elektroenergetycznej SN.

Sesja Ia: "Kompensacja mocy biernej"

 • Zastosowanie kondensatorów SN w izolacji suchej Marek Iwanicki (OLMEX S.A.)
 • Statyczne źródła mocy biernej - baterie kondensatorów nn, SN i WN Marek Iwanicki (OLMEX S.A.)
 • Panel dyskusyjny do sesji Ia.

Sesja Ib: "Zasilanie gwarantowane"

 • Baterie akumulatorów stosowane w energetyce - typy, rodzaje, normy Paweł Krawczyk (HOPPECKE Baterie Polska Sp. z o.o.)
 • Ustawa o bateriach i akumulatorach - praktyczne zagadnienia Paweł Krawczyk (HOPPECKE Baterie Polska Sp. z o.o.)
 • Panel dyskusyjny do sesji Ib
 • Wręczenie zaświadczeń OP SEP i WOIIB.

Sesja II: "Wymagania jakościowe dla elementów służących do budowy ochrony odgromowej zgodne z normą PN-EN 50164"

 • Badania elementów urządzenia piorunochronnego Krzysztof Wincencik (DEHN Polska)
 • Jakość i bezpieczeństwo urządzenia piorunochronnego Andrzej Sowa (Politechnika Białostocka)
 • Przykładowe rozwiązania instalacji odgromowej Andrzej Białorusow (DEHN Polska)
 • Norma PN-EN 62305 - obliczanie ryzyka i wybór klasy ochrony obiektu z wykorzystaniem programu DEHNsupport Sylwester Jężak (DEHN Polska)
 • Panel dyskusyjny do sesji II
 • Wręczenie zaświadczeń OP SEP i WOIIB).

Do udziału w konferencji zapraszamy zainteresowanych tematyką, a w szczególności:

 • projektantów i eksploatatorów sieci elektroenergetycznych,
 • wykonawców elektrycznych robót budowlano- montażowych,
 • członków komisji kwalifikacyjnych,
 • wykładowców kursów oraz nauczycieli zawodu.

Wstęp na IX Konferencję "Instalacje elektryczne niskiego, średniego i wysokiego napięcia" jest bezpłatny pod warunkiem zgłoszenia uczestnictwa w konferencji poprzez
przesłanie formularzu do dnia 18 maja br. pocztą, faksem lub email. Zgłoszenia przyjmowane będą do wyczerpania limitu miejsc według kolejności ich wpływu.

źródło i zdjęcie: sep.com.pl

Nie przeocz w tym miesiącu