Kalendarium

19.05
Czwartek

Szkolenie - Wsparcie efektywności energetycznej-białe certyfikaty. Kierunki i zasady funkcjonowania systemu

Termin: 19.05.2011Miejsce: Warszawa 

Termin: 19 maja 2011 r.
Miejsce: Warszawa
Informacje dodatkowe: W związku z wprowadzeniem nowej ustawy (tzw. białych certyfikatów, czyli świadectw efektywności energetycznej, opierających się na istniejących systemach wsparcia kogeneracji oraz odnawialnych źródeł energii), powstają nowe obowiązki, zarówno dla firm objętych dotychczas obligiem rozliczania certyfikatów energetycznych jak również dla zupełnie nowych podmiotów.

Najważniejsze zagadnienia szkolenia "Wsparcie efektywności energetycznej-białe certyfikaty. Kierunki i zasady funkcjonowania systemu":

 • Dyrektywa 2006/32/WE - zakres implementacji, obowiązywanie, podmioty zobowiązane i uprawnione
 • Polityka energetyczna do 2030 r. w zakresie dotyczącym efektywności energetycznej
 • Obowiązki poszczególnych podmiotów w zakresie poprawy efektywności energetycznej
 • Zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej
 • Białe certyfikaty: zakres obowiązku, podmioty zobowiązane, warunki uzyskania, prawa majątkowe
 • Obowiązkowe audyty efektywnościowe i ich weryfikacja  
 • Sankcje za brak realizacji przedsięwzięcia: kary pieniężne, podstawy i zasada wymiaru.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkie podmioty zobligowane do uzyskania białych certyfikatów:

 • Firmy sprzedające energię elektryczną, gaz ziemny lub ciepło odbiorcom końcowym
 • Przedsiębiorstwa, które zmniejszyły zużycie energii dzięki inwestycjom w nowoczesne technologie
 • Jednostki sektora publicznego (rządowe i samorządowe) zobowiązane do stosowania co najmniej dwóch środków poprawy efektywności energetycznej z katalogu zawartego w ustawie
 • Audytów energetycznych budynków
 • Deweloperów
 • Dostawców rozwiązań i technologii na rzecz podniesienia efektywności energetycznej.

Ze względu na warsztatowy charakter wydarzenia - ilość miejsc ograniczona. Szczegółowe informacje na stronie organizatora - www.cbepolska.pl.

źródło i zdjęcie: cbepolska.pl

Nie przeocz w tym miesiącu