Kalendarium

18.05
Środa

XVII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna

Termin: 18.05.2011Miejsce: Krynica-Zdrój 

Termin: 18-20.05.2011 r.
Miejsce
: Krynica-Zdrój
Informacje dodatkowe: Tematyka XVII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej:

  • technologie pro-środowiskowe w ogrzewnictwie, wentylacji i klimatyzacji
  • zagadnienia związane z certyfikacją energetyczną budynków
  • projektowanie instalacji i źródeł ciepła w budynkach o niskim zapotrzebowaniu na energię
  • wykorzystanie energii odnawialnych w systemach wentylacji, klimatyzacji i ogrzewnictwie
  • klimat, komfort cieplny i jakość powietrza wewnętrznego
  • pomiary i sterowanie w procesach kształtowania klimatu w budynkach
  • ocena efektywności ekonomicznej przedsięwzięć poprawiających jakość energetyczną budynków
  • energetyczne wykorzystywanie odpadów
  • ilościowo-jakościowe aspekty ciepłej i zimnej wody oraz jakość funkcjonowania instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej
  • racjonalizacja zużycia wody i energii do jej ogrzewania w budownictwie.

Koszt udziału w Konferencji wynosi 1000 zł (950 zł dla członków PZITS) obejmuje: zakwaterowanie i wyżywienie, uczestnictwo w obradach, materiały konferencyjne, spotkanie koleżeńskie oraz wycieczkę.

źródło i zdjęcie: pzits.krakow.pl

Nie przeocz w tym miesiącu