Kalendarium

11.05
Środa

Targi Energetyki Silesia Power Meeting 2011

Termin: 11.05.2011Miejsce: Sosnowiec 

Termin: 11-12.05.2011 r.
Miejsce: Sosnowiec
Informacje dodatkowe: Równolegle z targami odbywać się będzie konferencja "Inwestycje w polski sektor energetyczny".

Podczas konferencji zaproszeni prelegenci poruszać będą następujące zagadnienia tematyczne:

 • Projekty inwestycyjne w zakresie produkcji energii elektrycznej.
 • Założenia i plany inwestycyjne w zakresie odnawialnych źródeł energii - w szczególności energia wytwarzana z biomasy.
 • Działania w zakresie nowych inwestycji. Plany i inwestycje w poprawę bezpieczeństwa w energetyce.
 • Sposoby finansowania inwestycji energetycznych.
 • Rozwój sektora energetycznego w najbliższych latach.

Zakres tematyczny Targów Energetyki Silesia Power Meeting 2011:

 • wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej
 • źródła energii nieodnawialne (węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny, torf, uran) i odnawialne (energia wiatrowa, słoneczna, geotermiczna, wodna, energia biomasy)
 • elektrownie, elektrociepłownie i ciepłownie (węglowe, olejowe, gazowe, jądrowe, wiatrowe, wodne, słoneczne, biogazowe, geotermalne)
 • piece na paliwo stałe (opalane miałem, drewnem, węglem, peletem i biomasą)
 • promienniki i akumulatory ciepła
 • kotłownie gazowe i olejowe
 • agregaty prądotwórcze
 • przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej
 • linie kablowe i napowietrzne
 • systemy zabezpieczeń linii przesyłowych
 • urządzenia kontrolno-pomiarowe
 • rozdzielnice niskich, średnich i wysokich napięć
 • transformatory
 • kompleksowe systemy automatyki, pomiarów i kontroli
 • przesyłanie i dystrybucja energii cieplnej
 • sieci ciepłownicze (podziemne, preizolowane, nadziemne)
 • węzły ciepłownicze indywidualne i grupowe
 • wymienniki ciepła
 • systemy i elementy automatyki, pomiarów, kontroli i zabezpieczeń
 • przetwarzanie energii
 • technika świetlna, źródła światła i układy sterujące oświetleniem
 • elektrotermia
 • energoelektronika
 • systemy zabezpieczeń, automatyki, pomiarów i kontroli
 • maszyny elektryczne
 • zasilanie awaryjne
 • aparatura, urządzenia, maszyny w wykonaniu specjalnym, wodoszczelnym i przeciwwybuchowym
 • systemy pomiarowo diagnostyczne
 • transformatory separujące i bezpieczeństwa, elektromagnesy
 • sterowniki, regulatory, siłowniki
 • liczniki i mierniki
 • obrót energią elektryczną i cieplną
 • giełdy energii elektrycznej i cieplnej
 • spółki obrotu energią elektryczną i cieplną
 • usługi doradztwa w zakresie dostaw energii elektrycznej i cieplnej
 • ochrona środowiska i technologie energooszczędne w użytkowaniu energii
 • systemy i urządzenia ograniczające emisję zanieczyszczeń
 • filtracja gazu, dymu i spalin
 • energooszczędność w budownictwie
 • systemy izolacyjne
 • energooszczędne urządzenia domowe
 • gospodarka odpadami i recykling (urządzenia do wykorzystania odpadów i produktów ubocznych)
 • usługi w zakresie ochrony środowiska (szkolenie i doskonalenie zawodowe, projektowanie, doradztwo, consulting)
 • specjalistyczne urządzenia dla energetyki
 • narzędzia, sprzęt i urządzenia ochrony pracy
 • narzędzia sprzęt i technologia pracy pod napięciem
 • pojazdy specjalistyczne dla energetyki
 • inne urządzenia specjalistyczne
 • informatyka i telekomunikacja w energetyce
 • aparatura i sprzęt telekomunikacyjny
 • systemy informatyczne dla przedsiębiorstw energetycznych
 • systemy dyspozytorskie
 • systemy obsługi klientów (billingowe, call center, CRM)
 • instytuty i instytucje oraz wydawnictwa branżowe
 • urzędy i instytucje centralne (urzędy regulacji, Operatorzy Systemu Dystrybucyjnego (OSD), agencje i instytuty ochrony środowiska)
 • instytucje branżowe (towarzystwa, stowarzyszenia, agencje, zrzeszenia)
 • instytuty badawcze
 • instytucje finansowe (kredytowe, dofinansowujące, banki, instytucje leasingowe)
 • samorządy (miasta, powiaty, gminy)
 • instytucje i agencje ochrony środowiska.

źródło i zdjęcie: exposilesia.pl

Nie przeocz w tym miesiącu